Danske bier ramt af pest

Ved mistanke om ondartet bipest, skal biavlere tage kontakt til den lokale biinspektør, kræver NaturErhvervstyrelsen

Danske honningbier er flere steder – især på Fyn og Sjælland – i øjeblikket ramt af ondartet bipest. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Ondartet bipest er en meget smitsom sygdom, som slår honningbiernes larver ihjel. For at undgå store tab i biavlen er konstant kontrol og bekæmpelse nødvendig, lyder meldingen fra NaturErhvervstyrelsen. 

- Ved mistanke om ondartet bipest kræver vi, at der bliver taget kontakt til den lokale biinspektør. En tavleprøve skal indsendes til Offentlig Bisygdomsbekæmpelse, og her bliver prøven analyseret, siger akademisk medarbejder ved NaturErhvervstyrelsen Birgitte Lund til styrelsens hjemmeside.   

- Viser det sig, at det er ondartet bipest, vil biinspektørern behandle de angrebne bifamilier og i øvrigt inspicere alle bigårde inden for en given radius for at forhindre spredning af den smittefarlige bakterie, som er årsag til udviklingen af ondartet bipest.

NaturErhvervstyrelsen udbetaler erstatning for tabet af de tilintetgjorte bifamilier i forbindelse med bekæmpelse af bipest.

Læs også