Zinkfri fravænning

Medicinsk zink er blevet udfaset og har ikke længere kunnet anvendes i fravænningsfoderet efter den 26. juni 2022.

Zinkfri fravænning, udfasning af medicinsk zink, ophør af veterinær zink – kært barn har mange navne. Faktum er, EU-Kommissionen i juni 2017 vedtog at tilbagekalde markedsføringstilladelsen for medicinsk zink.

Tilbagekaldelsen omfatter alle EU-lande, om end de enkelte lande nationalt har lov til at udfase zinkprodukterne over en periode i op til fem år begrundet i en konkret vurdering om skadevirkninger mv.

Zink er, udover et grundstof, et mikromineral, som er livsnødvendigt for smågrisen. Hvor det førhen var muligt for dyrlæger at ordinere 2.500 ppm (mg/kg) zink 0-14 dage efter fravænning, er det nu ikke længere tilladt. Årsagerne til forbuddet er hensyn til miljø og mindre risiko for resistens imod antibiotika, men problemet er, at grisenes behov er langt større end det, der fremover vil være tilladt at dosere.

I Danmark har det altså ikke været tilladt at anvende medicinsk zink siden den 26. juni.

Meldingen om en fremtid uden medicinsk zink, som et værktøj mod diarré under fravænningsfasen, fik branchen til at gå sammen i snakken om alternative muligheder og løsninger. Samtidig lød opfordringen tidligt: - Prøv med mindre zink. Dyrlægen skal bare skrive 1.500 i recepten.

Mange bud på produkter, der angiveligt skulle kunne stå i stedet for zinken og støtte grisen gennem den første periode i klimastalden, kom på banen, og mange produkter klarede sig i højere eller mindre grad dårligt.

Udfordringen er, at EU’s norm for zink til smågrise er 150 ppm, mens nyfravænnede grises zinkbehov ifølge nyere dansk forskning ligger cirka ni gange højere. Nemlig på omkring 1.400 ppm.

Ordet quickfix kommer desværre sjældent til sin ret – heller ikke når emnet er en 1:1 erstatning for medicinsk zink i fravænningsfasen, eller i det hele taget en let metode til at holde E. coli diarré under kontrol hos den fravænnede gris.

Derimod er de basale dyder, som rettidig omhu og det rette foder, igen blevet moderne, og nævnes konsekvent som et afgørende kriterie for succes i fravænningsfasen. Produktionen af en robust gris starter med det gode håndværk, og opgaven begynder allerede i farestalden.

På rådgivningsfronten er man også meget enige om, at der ikke findes en facitliste, der gør sig gældende for alle besætninger, ligesom sandsynligheden for succes uden zink i fravænningsfasen øges med blandt andet syre, grov formaling, lavt proteinindhold og gode råvarer.

Og udfasning af medicinsk zink kan lade sig gøre. Det har efterhånden en hel del af de besætninger, der har valgt at tage den nye udfordring op før tid, givet bekræftende meldinger om. Det bliver dog ikke alle steder uden udfordringer.

Der må tiltag til i varierende grad, og langt fra alle besætninger vil klare sig igennem fravænningsfasen uden antibiotika – igen med forskel fra besætning til besætning.

Om det vil ende som sektordirektør Christian Fink Hansens frygt: »Forbuddet vil modarbejde den positive udvikling med et løbende fald i antibiotikaforbrug, som vi har kæmpet for de seneste år«, vil vise sig i løbet af efteråret 2022.

Ifølge Peter Mark Nielsen er det ingen hemmelighed, at lavproteinblandinger giver mindre diarre, hvorfor startfoder med et lavt proteinindhold er det rigtige valg. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
Startfoder uden zink: Grib de håndtag vi ved virker
Grib de håndtag vi ved virker

Der findes ingen facitliste til den sikre blanding til zinkfri fodring, men sandsynligheden for succes uden zink i fravænningsfasen øges med blandt andet syre, grov formaling, lavt proteinindhold og gode råvarer. Det fortæller en svinekonsulent fra Velas.

- Der er ingen, der kan overbevise mig om, at en lille gris, der kommer fra et mælkefoder, pludselig helt skal undvære mælk. Det er nok ikke nogen god idé. Til gengæld er det et råvaremarked, der er næsten umuligt at gennemskue, lød det fra svinerådgiver Jan Karlsen fra DK-Svinerådgivning under et indlæg i efteråret. Foto: Camilla Bønløkke
Rådgiver: - Ædetræning før fravænning bliver fremover en seriøs disciplin
- Ædetræning før fravænning bliver fremover en seriøs disciplin

Basale dyder som rettidig omhu og det rette foder er afgørende, hvis der skal opnås succes i fravænningsfasen. Det er blandt andet budskabet fra Jan Karlsen fra DK-Svinerådgivning.

- Der er ingen drejebog, der gælder for alle besætninger. Få lavet jeres egen indsatsplan for fravænning uden medicinsk zink nu, lød det fra dyrlæge Nicolai Weber fra Seges Husdyrinnovation forleden, da Porcus-gruppen Fokus 35 Vital var samlet. Fotos: Camilla Bønløkke
Dyrlæge: - I skal se at komme i gang
- I skal se at komme i gang

Budskabet var ret klart, da emnet på programmet for sidste uges stormøde i Porcus-gruppen Fokus 35 Vital var zinkfri fravænning. Erfaringerne med fravænning uden medicinsk zink skal drages nu.

Seges Svineproduktion har været værter ved et interessentmøde, hvor branchen har diskuteret løsningsforslag til alternative løsninger til medicinsk zink, som et værktøj mod diarré til fravænnede grise.
Branchen står sammen om udfasning af medicinsk zink
Branchen står sammen om udfasning af medicinsk zink

Repræsentanter fra blandt andet foderbranchen, ingrediensvirksomheder, forskningsinstitutter og offentlige styrelser har været til interessentmøde hos Seges Svineproduktion for at høre og fortælle om arbejdet med at finde alternativer til medicinsk zink.

Fra den 26. juni er det ikke lovligt for dyrlæger at ordinere medicinsk zink til behandling af diarré hos fravænnede grise. Arkivfotos: Camilla Bønløkke
Foder med zink skal være opbrugt inden 9. juli
Foder med zink skal være opbrugt inden 9. juli

Der er nogen centrale datoer at forholde sig til, når medicinsk zink skal udfases. Ifølge Landbrug & Fødevarer Gris er der risiko for, at lagrene slipper op inden deadline, og det er derfor vigtigt at gå i gang nu.

- Forbuddet vil modarbejde den positive udvikling med et løbende fald i antibiotikaforbrug, som vi har kæmpet for de seneste år, siger sektordirektør Christian Fink Hansen. Foto: Camilla Bønløkke
Forberedelsen til en fremtid uden zink er i fuld gang
Forberedelsen til en fremtid uden zink er i fuld gang

Forbuddet mod medicinsk zink er nu endeligt, og fokus på fodring af smågrise uden zink i værktøjskassen kan fortsætte. Foreløbig viser forsøg, at mængden nemt kan reduceres.

Spørgsmål og svar

Medicinsk zink er et veterinært lægemiddel, der udskrives på recept af dyrlægen. Zinkoxid iblandes foder i høj dosering, og bruges til reduktion af e. coli-diarré hos fravænnede svin. Det udskrives typisk i en dosering på enten 1.500 eller 2.500 mg zink pr. kg foder, og må kun anvendes i de første 14 dage efter fravænning fra soen.

Kilde: Svineproduktion.dk

Fra den 26. juni 2022 er det ikke lovligt for dyrlæger at ordinere medicinsk zink til behandling af diarré hos fravænnede grise.

Ifølge Landbrug & Fødevarer Gris skal indkøbt foder og mineralske foderblandinger, der indeholder medicinsk zink, også kaldet foderlægemiddel, være forbrugt i besætningen inden den 9. juli 2022.

Veterinær zink udfases, fordi man er bekymret for den langsigtede virkning på miljøet, og fordi zink mistænkes for at bidrage til antibiotikaresistens.

Zink har en gavnlig virkning til forebyggelse af diarré.

Der er veterinær zink, som efter den 26. juni 2022 ikke længere er i spil, og så er der mineralsk zink som fodertilsætningsstof.

Zink er et livsnødvendigt mineral for grises normale vækst. I foder til smågrise tilsættes typisk 100 mg mineralsk zink pr. kg foder som supplement til det naturlige indhold på ca. 30 mg zink pr. kg i foderråvarerne – hvorefter foder har et totalt indhold på ca. 130 mg pr. kg. 

Ifølge foderstofloven må der i foder til smågrise maksimalt være et indhold på 150 mg zink pr. kg foder (kilde: Svineproduktion.dk).

Nye studier viser, at grise har behov for 400 mg Zn pr. dag de første 14 dage efter fravænning (nuværende NRC-anbefaling er 46,8 mg Zn/dag ved en kropsvægt for grise på 7-11 kg – denne anbefaling er ikke revideret siden 1979).

Derudover peger resultaterne på, at det optimale foderindhold af zink er 1400 mg pr. kg foder de første 14 dage efter fravænning, hvorved der opnås bedst tilvækst og foderoptag. Det oplyser Assistant Professor Tina Skau Nielsen fra Aarhus Universitet, hvilket man kan læse mere om her.

Tre tiltag afprøvet i et samlet koncept til fravænning uden medicinsk zink mere end halverede andelen af stier, behandlet med antibiotika sammenlignet med en kontrolgruppe uden medicinsk zink. Det oplyser Seges Innovation.

De tre tiltag er:

  • Tildeling af opblødt foder 3-4 gange dagligt både før og efter fravænning
  • Tildeling af fravænningsfoder, der var optimeret med fokus på proteinniveau og -kilde 
  • Reduceret sammenblanding af kuld ved fravænning

Dyk ned alle vores 304 artikler om Zinkfri fravænning

Funktionelle fibre som en del af løsningen i fravænningsfasen

- Hvad er fiber, og hvor kommer det fra? Det har Simone Husballe Rasmussen fra Hamlet Protein en god forklaring på, ligesom hun her giver et indblik i fibrenes rolle i fremtidens foderblandinger.

Biokul løfter tarmsundheden i coliramte besætninger

Udfasningen af den medicinske zink er fortsat til at mærke ude i besætningerne. Ø-Vet har imidlertid erfaret at et andet »gammelt« produkt kan forbedre mavetarmsundheden væsentligt hos coliramte smågrise.

Dyrlæge: - Syren er en vigtig diskussion i fravænningsfasen

Valg af syre, ædetræning i farestalden, tilpasning af fravænningsblandingen og colivaccination på det rette tidspunkt. Ifølge dyrlæge Kristian Havn er det de store »gamechangere« i forhold til at lykkes i fravænningsfasen, når colidiarré udfordrer.

Kunsten at finde balancen for klimagrisene

Højeste sundhedsstatus er ikke ensbetydende med, at fravænningsfasen kører lige ud ad landevejen. Tværtimod skulle der næsten gå et år, før koden blev knækket i klimastaldene hos Melvej Landbrug.

En »gentle« opstart i fravænningsfasen

Grisene fungerer godt på et lavproteinfoder, der er høj på fiber, men udfasningen af zink har i starten kostet tilvækst og øget foderforbrug hos smågrisene på Sofiesminde i Aalestrup.

Medicinsk zink: Løse maver udfordret af proteinindhold

Nutrimin har øget fokus på, hvilke sojaprodukter de skal bruge i fabrikken, i et forsøg på at hæmme risikoen for løse maver.

Svineproducent: Udfasningen af zink har en pris

- Zinken havde en effekt. Den pris, vi betaler, er øget dødelighed, medicinforbrug og foderforbrug og en lavere tilvækst. Det har da bestemt været en udfordrende, men også spændende periode, lyder det fra nordjysk svineproducent.

Zinkfri fravænning: Rettidig omhu eller kontant afregning

På Eltvedgaard i Vendsyssel startede erfaringerne med udfasning af medicinsk zink for alvor på skæringsdagen, hvorefter balancen i klimastalden blev fundet efter fire-fem uger. Fravænningsfasen holder dog fortsat teamet til ilden med udfordringer i varierende grad.

Hyppig vådfodring sender efternølere i overhalingsbanen

Aco Funki har udviklet et nyt vådfodersystem til babystalde. - Det får efternølerne til at overhale større fravænningsgrise, lyder det.

AJX2 - et nyt alternativ til zink

AJ Energi og Strø præsenterer AJX2, som er et fiberrigt produkt til smågrise, der angiveligt kan stabilisere grisenes tarmflora.