L&F: Vandmillioner bør bruges på de største vandløb

Miljøministeriet har afsat 700 millioner kroner til forbedringer af danske vandløb. Hos L&F frygter man, at miljøgevinsten kan være minimal

23 vandråd i hele landet skal frem mod oktober beslutte, hvordan vandmiljøet lokalt skal forbedres.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har nemlig mandag bekendtgjort, at Miljøministeriet har afsat knap 700 millioner kroner til opgaven – og det er op til vandrådene at prioritere indsatser for op til 2.200 kilometer vandløb.

- Det er et meget stort og vigtigt arbejde, som miljøministeren har sat i gang med vandrådene. I Landbrug & Fødevarer går vi konstruktivt ind i arbejdet, selvom vi mener, der er alt for kort tid til at sikre den helt rigtige indsats, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer (L&F) Lars Hvidtfeldt i en pressemeddelelse.

Lars Hvidtfeldt mener, at man i indsatsen skal fokusere på de store vandløb:

- Hvert enkelt vandråd bliver pålagt at forbedre vandmiljøet i et bestemt antal kilometer vandløb. Det mener jeg, er den forkerte måde at gribe det an på. Man burde i stedet fokusere på, hvor en indsats giver den største miljøgevinst, og det vil formentlig være i en række af de store vandløb. I værste fald risikerer vi, at der bliver lavet en indsats på mange hundrede kilometer små vandløb, hvor miljøgevinsten er minimal.

Gummistøvlerne skal på

I L&F mener man desuden, at det er vigtigt, at vandrådene kan indstille til myndighederne, hvis et vandløb helt bør fritages for en indsats. Hos organisationen vurderer man, at der er alt for mange mindre vandløb med i vandplanerne, som efter EU-direktivet aldrig skulle have været med.

Selvom vandrådene får begrænset råderum og et begrænset tidsrum at arbejde i, er L&F positive over, at ministeriet inddrager de forskellige organisationer i beslutningen omkring vandplanerne.

- Vi er parate til at tage gummistøvlerne på og komme ud i virkeligheden. Så må vi se, hvor meget indflydelse, vandrådene får med det grundlag de skal arbejde ud fra og den snævre tidsramme, de har fået udstukket, lyder det fra Lars Hvidtfeldt.  

Læs også