Samarbejde skal øge forståelse mellem kommune og landmænd

Planen er, at et nyt projekt skal være til gavn for hele landet

Kommunen, de lokale landmænd og landmændenes naboer skal blive bedre til at forstå hinanden og udnytte de muligheder, der ligger i samspillet mellem kommunens, lokalsamfundets og landmandens planer.

Det er målet med projektet ”Fra plan til handling i det åbne land”, som er sat i gang i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug (VFL), LandboNord og Jammerbugt Kommune. Det oplyser VFL.

- Vi vil flytte fokus fra regulering og kontrol af mulige konfliktemner til dialog om, hvordan vi kan få tingene til at udvikle sig og fungere på en måde, hvor alle kan leve med det. Dialogen skal føre til, at lokale problemer løses lokalt, og at der udvikles lokale initiativer til udvikling i landdistrikterne, siger planchef ved VFL Trine Eide i en pressemeddelelse.

Fem lokale landmænd er inddraget. De vil frem til sommeren 2015 få lidt flere besøg af kommunale medarbejdere, end de plejer. Desuden vil naboer og andre med interesser i lokalområdet blive inviteret med til møder om, hvad landmændene og kommunen hver især har af planer, der kan påvirke lokalsamfundet.

- Målet er at komme ud over den nuværende situation, hvor kontakten mellem landbrug og kommune meget ofte drejer sig om kontrol og tit er præget af større eller mindre mistillid, lyder det fra VFL.

Parterne påpeger, at projektet i sidste ende gerne skal være til gavn for hele Danmark, for erfaringerne skal spredes ud til andre kommuner.

Læs også