MRSA er ikke bare MRSA

MRSA og svine-MRSA omtales mange steder i flæng. Svine-MRSA er dog kun er en af flere typer

I forskellige medier skrives der i disse dage en del om MRSA, og nogle steder omtales MRSA og svine-MRSA (CC398) i flæng. CC398 er dog blot er en af flere hundrede typer MRSA, som findes. Og CC398 er den eneste, der er relateret til landbruget – primært svineproduktion.

MRSA er en stafylokok, der har fået sit navn ud fra det antibiotikum, den er resistent overfor – nemlig antibiotikummet methicillin. Heraf navnet Methicillin-resistent Stafylokokkus Aureus (MRSA).

15 procent MRSA fra svin

Ifølge den seneste Danmap-rapport blev der i 2012 registreret i alt 1.556 humane tilfælde af MRSA. Heraf var der 232 tilfælde af CC398 svarende til 14,9 procent af alle MRSA-tilfælde.

I 2011 var der 164 humane tilfælde af CC398, hvilket svarer til 12,7 procent af de i alt 1292 tilfælde.

CC398 forekommer fortsat mest hos personer, der arbejder med svin.

Siden 2003 har man omtalt MRSA relateret til landbruget som LA-MRSA (LA: Livestock Associated, red.). LA-MRSA omfatter primært CC398, som de senere år også er fundet hos kvæg og får og i tankmælksprøver i Danmark (dog kun 1,8 procent), hvilket indikerer overførsel af CC398 fra svin til kvæg.

Måske flere svin med MRSA

Ud fra stikprøver har myndighederne estimeret, at andelen af CC398-smittede svin ved slagtning er steget fra 13 procent i 2009 og 44 procent i 2011 til 77 procent i 2012 (på basis af i alt 709 slagtesvin).

Men ifølge Danmap-rapporten fremgår det, at man ikke ved, om stigningen skyldes smitte under transport eller på slagteriets slagtegange, eller om det er udtryk for en reel stigning ude i svinebesætningerne.

Når der findes CC398 hos mennesker i Danmark, undersøges personernes baggrund – og direkte eller indirekte til dyr og landbruget ganske nøje. Og det viser sig, at i 79 procent af CC398-tilfældene hos mennesker var det hos personer, der havde dokumenteret tæt kontakt til svin eller som bor på en svineejendom.

Kun i 13 af de 1556 humane tilfælde i 2012 – under én procent – kunne man ikke dokumentere direkte kontakt til svin.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan CC298 findes i kød, men intet tyder på, at det kan overføres til mennesker via madvarer.

 

Læs også