Vær opmærksom på ansvaret i bestyrelser

Der er ingen nagelfaste regler for ansvaret i et gårdråd, en gårdbestyrelse med videre. Få en afklaring af din rolle på skrift, lyder rådet

Man skal tage sig i agt og være helt sikker på, hvilke opgaver man påtager sig – og dermed hvilket ansvar man risikerer at pådrage sig – når man siger ja til en plads i et bestyrelseslignende organ eller et advisory board.

Opfordringen kommer fra Benny Kirkegaard, formand for DLBR-bestyrelsen og Dorthe Laursen, advokat i Videncentret for Landbrug.

- Det er meget vigtigt, at man gør sig klart, hvad ens rolle er, og hvilke konsekvenser arbejdet i rådet eller det bestyrelseslignende organ kan have. Sker der fejl i arbejdet, så kan man nemlig i værste fald være erstatningspligtig, siger Benny Kirkegaard.

For bestyrelser i anparts- og aktieselskaber er ansvaret reguleret ved lov. For gårdråd, gårdbestyrelser, advisory boards og lignende konstruktioner er der imidlertid ingen nagelfaste regler. Her afgøres det mulige ansvar af den aftale, der indgås, når man indtræder.

Indflydelse

- Gårdråd, gårdbestyrelser og advisory boards har som udgangspunkt – men ikke udelukkende – karakter af at være rådgivende. Vi ser imidlertid eksempler på, at når eksempelvis en landmand på bankens opfordring tilknyttes en bestyrelse eller lignende, så får den pågældende direkte indflydelse og medbestemmelse over driften. Og her skal man være yderst opmærksom, pointerer Dorthe Laursen.

- Det er vigtigt via en skriftlig aftale at få en afklaring af den præcise rolle og hvilket ansvar, man påtager sig, samt at tage stilling til, om rækkevidden af ansvaret kan og bør begrænses i en skriftlig aftale. I nogle tilfælde vil det være relevant og fornuftigt at tegne en forsikring mod erstatningsansvar, så man ikke rammes på sin personlige økonomi, hvis der skulle ske ansvarspådragende fejl i bestyrelsesarbejdet, siger Benny Kirkegaard.

Læs også