L&F: Det skal være nemmere for landmænd at pleje natur

Med de nuværende regler risikerer man ifølge Landbrug & Fødevarer at stoppe udviklingen inden for naturpleje

Kontrolreglerne på naturplejeområdet er for rigide, og de gør det svært for danske landmænd at pleje værdifulde naturarealer.

Det mener man hos Landbrug & Fødevarer (L&F), hvor man nu er i dialog med NaturErhvervstyrelsen om ændringer i ordningen, så det kan blive nemmere for landmænd at lade deres dyr pleje naturen.

- Erfaringerne viser, at landmænd gerne vil gå ind i naturpleje. Men de nuværende kontrolregler på området risikerer at sætte en stopper for den positive udvikling, lyder det fra L&F.

Herfra peger man på, at Videncentret for Landbrug især i de seneste to-tre år har set mange eksempler på landmænd, der har været nødt til at tilbagebetale deres støtte til naturpleje på grund af mangelfuld pleje af arealerne.  

Ifølge L&F er problemet, at reglerne for, hvordan arealerne skal afgræsses, er ens for alle naturtyper. Højden på græs og planter skal være den samme alle steder – uanset om der er tale om et areal, hvor der vokser meget græs eller et næringsfattigt areal.

Læs også