Medarbejdere har snydt FirstFarms for millioner

Landbruggsselskabet FirstFarms ramt af underslæb på sit kontor i Bukarest. Nedjusterer igen forventninger til regnskabet for 2012.

FirstFarms A/S, det ambitiøse danskejede landbrugsselskab der driver en stor mælkeproduktion i Slovakiet, samt driver nogle tusinde hektar landbrugsjord i Rumænien nedjusterer nu sine forventninger til resultatet for 2012 med yderligere 10 millioner kroner, meddelte selskabet i går i en fondsbørsmeddelelse.

Nedjusteringen kommer efter, at FirstFarms i november også nedjusterede forventninger til resultatet med 10-15 millioner.

Den primære årsag til nedskrivninger skyldes, at der i løbet af 2012 blev konstateret mycoplasma bovis i omkring en fjerdedel af kvægbesætningen på 2.700 styk i Slovakiet.

Derudover har FirstFarms kæmpede med majspriser der lå under det forventede, som også vil påvirke resultatet negativt.

Selskabet, der ellers i 2011 så ud til at have fået vendt flere års minusser til plus, forventer nu et resultat før skat på -28 til -30 millioner kroner for 2012, når det snart præsenterer sin årsrapport.

Udsat for underslæb

Bemærkelsesværdigt, så er det dog ikke kun problemer i selve landbrugsdriften, som FirstFarms har måttet kæmpe med i 2012. På sit kontor i Bukarest i Rumænien har FirstFarms også været udsat for underslæb. Underslæbet beløber sig til 1,5-2 millioner kroner.

FirstFarms A/S beretter i fondsbørsmeddelelsen, at man fik mistanke om underslæbet, da man i september i fjor lukkede kontoret i Bukarest og flyttede administrationen til selskabets kontor i Faurei, hvorfra selskabets markbrug i forvejen styres.

FirstFarms A/S har rejst krav om tilbagebetaling af pengene fra de nu bortviste medarbejdere. Der er rejst civilretlige sager mod de nu bortviste medarbejdere, ligesom der er indledt politiefterforskning vedrørende underslæbet.

 De fratrådte medarbejdere har rejst krav mod FirstFarms om fratrædelsesgodtgørelse i størrelsesordenen 2 millioner kroner. Disse krav prøves nu ved domstolene og forventes afvist, lyder det fra FirstFarms i selskabsmeddelelsen.

Her lyder det også, at der er iværksat ændringer i organisationen og stramninger af forretningsgangene, og det mindsker risikoen for tilsvarende sager i fremtiden.

FirstFarms omsatte i 2011 for 130 millioner kroner og havde et plus før skat på 10,7 millioner kroner.


Læs også