Seminar med fokus på forbruget af antibiotika

I forbindelse med den Europæiske Antibiotikadag inviterer parterne bag Danmap til seminar den 16. november

Fokus er på humant og veterinært antibiotikaforbrug samt resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker, når der den 16. november er seminar i Lyngby. Det oplyser DTU Fødevareinstituttet på sin hjemmeside.

Det er DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut, der står bag det danske overvågningsprogram Danmap, som i forbindelse med den Europæiske Antibiotikadag har arrangeret seminaret.

Ifølge arrangørerne vil forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut præsentere resultater fra årets Danmap-rapport, som hvert år opgør forbrug af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark.

Desuden vil rådskonklusionerne efter EU-formandsskabets konference i marts 2012 om forebyggelse af antibiotikaresistens og oplæg til ny vejledning om ordination af antibiotika til mennesker blive præsenteret.

Seminaret finder altså sted fredag den 16. november 2012 fra klokken 13.00 til 16.00 og foregår på DTU Lyngby Campus.

Det er gratis at deltage i seminariet, men der er plads til et begrænset antal deltagere. Derfor er det nødvendigt at tilmelde sig senest den 12. november på www.food.dtu.dk.

Læs også