Østersøprojekt skal sikre miljø og landbrugsproduktion

Videncentret for Landbrug er primusmotor i projektet »Baltic Deal«, hvor landboorganisationer fra lande omkring Østersøen arbejder sammen

Landbruget skal selv finde de metoder, der kan sikre mulighed for en effektiv produktion – samtidig med, at Østersøen holdes ren.

Det er udgangspunktet for projektet »Baltic Deal«, som Videncentret for Landbrug står bag sammen med seks andre organisationer fra Finland, Sverige, Polen, Estland, Letland og Litauen.

- Projektet er et godt eksempel på, at landbrugets organisationer selv tager handling på de miljømæssige udfordringer, som erhvervet står over for, lyder det fra Frank Bondgaard på Videncentret for Landbrugs hjemmeside.

Centralt område for fødevareproduktion 

Frank Bondgaard er projektleder af »Baltic Deal«.

- Klimaforandringerne betyder, at Østersø-regionen bliver endnu mere central for fødevareproduktionen. Området bliver et af de steder, hvor man i fremtiden vil kunne producere mere. Derfor er det meget vigtigt at sikre, at der fortsat kan produceres effektivt i regionen, konstaterer Frank Bondgaard.

Videncentret for Landbrug oplyser, at 100 demonstrationslandbrug er en central del af »Baltic Deal«. Her arbejdes med forskellige miljøtiltag inden for eksempelvis gødskning, gyllehåndtering, dræning, vådområder og andre tiltag med potentiale til at reducere landbrugets miljøbelastning.

- Vi kan hente en masse erfaringer, som kan deles på tværs af landegrænserne, vurderer Frank Bondgaard.

Læs også