Odsherreds Landboforening holder vandløbsmøde

Hvordan sikres vedligeholdelsen af vores vandløb? Det spørgsmål bliver bragt på banen ved vandløbsmøde

Selv om dette år ikke har givet samme oversvømmelser i høst som sidste år, er sikring af de dyrkede arealer et meget aktuelt emne, der optager mange lodsejere.

Odsherred Landboforening indkalder derfor til vandløbsmøde i Vig Forsamlingshus, torsdag den 1. november 2012 klokken 19.00 til 22.00

I løbet af aftenen vil der blive gennemgået emner som vandløbsloven og oprettelse af vandløbslaug med videre.

Læs også