Afgrøder med større udbytte skal give mere økologi

Videncentret for Landbrug er med i projektet »Highcrop«, der skal være med til at gøre afgrøder mere robuste. Målet er mere økologi

Hvis der skal være mere økologi på de danske marker, skal afgrøderne blive mere robuste og give et større og mere stabilt udbytte.

Det mener man i hvert fald hos Videncentret for Landbrug, som sammen med en række eksperter er gået sammen om projektet »Highcrop«, der skal finde løsninger på den udfordring.

Ifølge Videncentret for Landbrug er det nemlig afgørende, at de økologiske afgrøder i fremtiden sikrer landmændene et større udbytte, hvis regeringens mål om en fordobling af det danske, økologiske areal i 2020 skal nås.

»Highcrop« er et samarbejde mellem eksperter fra Aarhus Universitet, DTU, Videncentret for Landbrug og Økologisk Landsforening. Sammen vil de forsøge at finde vejen til mere robuste sædskifter.

- Vi laver en række markforsøg, hvor vi eksempelvis undersøger forskellige vårbygsorters robusthed i forhold til ukrudt ved forskellig gødningstildeling eller tjekker, hvornår man skal så sine efterafgrøder for at få mest ud af dem, lyder der fra landskonsulent Inger Bertelsen fra Videncentret for Landbrug, Økologi.

Videncentret oplyser, at eksperterne håber at finde frem til, hvordan økologiske landmænd kan dyrke afgrøder der er mere modstandsdygtige over for skadedyr og ukrudt. Økologerne har nemlig ikke den samme afgang til sprøjtemidler som de konventionelle landmænd har.

Læs også