Landmænd opfordres til at tage prøver af drænvand

LandboForeningen Midtjylland ser gerne, at medlemmerne hjælper med at skaffe dokumentation

Sidste år tog over 200 landmænd landet over prøver af deres drænvand. Hensigten var at få kortlagt indholdet af næringsstoffer i drænvandet – ikke mindst set i forhold til vandrammedirektivet. Det oplyser LandboForeningen Midtjylland.

Og nu opfordrer landboforeningen sine medlemmer til at tage prøver af drænvandet i det kommende vinterhalvår, så endnu en serie målinger kan lægges oven i resultaterne fra 2011/12.

Det gør foreningen, fordi man mener, at miljøministeren har afvist resultaterne og kaldt dem for et ”øjebliksbillede”.

- Så er der jo kun én ting at gøre. Vi må få skabt et bedre grundlag for at tage beslutninger om, hvilke virkemidler der skal give et bedre vandmiljø, siger næstformanden i LandboForeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen.

Han erkender, at opfordringen kan virke som et slags græsrodsoprør. Et oprør mod, at em række beregningsmodeller og måling af udvasket kvælstof på blot syv målestationer i hele landet skal danne grundlag for, hvor meget landbruget skal reducere sin kvælstofudledning for at opfylde vandrammedirektivet.

- Landbruget skal ikke styres af modeller. Det skal styres af fakta, siger Frede Lundgaard Madsen.

Han påpeger, at en længere serie af målinger vil kunne give miljøministeren håndfast viden om drænvandet.

Læs også