Global Farming

Læs med og bliv inspireret af, hvordan man driver landbrug i alle verdenshjørner - fra Saudi-Arabien til USA, fra kvæg til kameler: Du kan læse om det her.

Hvordan er det at være praktisk landmand i andre lande?

At komme ud i stalden, i marken, med op i traktoren eller med ind ved køkkenbordet til en kop kaffe og få en snak om dagligdagens faglige og personlige glæder og udfordringer som landmand.

Det er idéen og konceptet i serien Global Farming, som i over 10 år hver uge har rejst kloden rundt med læserne til landbrug og landmænd i Sydamerika, New Zealand, Uganda, Tanzania, Cambodja, Indien eller Norge, Sverige, Tyskland og andre EU-lande. Stort set i alle områder i verden, hvor der er større landbrugsområder.

På den måde får læseren et direkte indblik i de vilkår, som ens landmandskolleger lever og arbejder under i deres dagligdag. Og kan sammenligne med ens egen dagligdag som dansk landmand i Danmark. 

Måske glæder man sig over de frie vilkår i New Zealand eller det frodige klima i Uganda og vil gerne bytte med en dansk, skemabelagt gråvejrsdag. Eller man imponeres over hvad entreprenante, danske landmænd kan bygge op i Østeuropa eller Sydamerika. Eller gyser over den barske dagligdag som dansk landmand i Venezuela, hvor landet er ved at brænde sammen politisk.

Man får sat sin egen situation i forhold til andre landmænds vilkår – og i langt de fleste tilfælde glædes ved trods alt at være landmand i Danmark.

Direkte derudefra

I Global Farming får man også et indirekte indblik i de større landbrugspolitiske og markedsmæssige forhold oplevet af den praktiske landmand ude i marken.

Generelle markedsforhold og landbrugspolitik gennemgås andre steder i Effektivt Landbrug – i Global Farming er det den daglige betydning heraf hjemme på de enkelte bedrifter, det drejer sig om.

Ofte tager en journalist fra Effektivt Landbrug selv ud på reportage og snakker med landmænd, eller der laves interview over net og telefon.

Endelig er der på det seneste kommet tilbud til læserne om også selv at komme med ud at besøge landmænd rundt i verden gennem forskellige rejsetilbud.

Morten Knudsgaard (i midten) er den daglige ansvarlige for FirstFarms griseproduktion og markdrift med grisefoder og salgsafgrøder. Han er her sammen med sin leder af griseproduktionen Szabolcs Csikász (t.v.) og agronom Bálint Gróf (t.h.) foran so-staldene i Gabcikovo. Fotos: FirstFarms
Ny griseproduktion på et svært sted
Ny griseproduktion på et svært sted

Det er under to år siden, at FirstFarms købte deres fire sites med griseproduktion i Slovakiet. Placeringen af farmene stiller store krav til gylleopbevaring og sikring mod nedsivning.

Effektivt Landbrugs udsendte besøger én af Indiens moderne landmænd, der er universitetsuddannet indenfor jura og marketing. – Med de økonomiske vilkår, som vi nu har i indisk landbrug, kan det kun blive en succes, siger han.
Indisk ægproducent på vej mod en halv million æg dagligt
Indisk ægproducent på vej mod en halv million æg dagligt

Om en måned tager Dunslit Patel sine nybyggede hønsehuse i brug. – Vi kan ikke slet ikke følge med den stigende efterspørgsel på æg her i Indien, fortæller han.

Karsten Work har tidligere været tilfreds med at dyrke vinterraps. Men nu tvivler han på, at han vil så raps igen efter flere års ompløjning i foråret på grund af dårligt vejr. Privatfotos
Frost, regn, hagl og hede: - Vi har haft al slags dårligt vejr
- Vi har haft al slags dårligt vejr

Den netop overståede hvedehøst hos Karsten Work afspejler det katastrofale vejr i hele vækstsæsonen i Frankrig. - Jeg stopper nok med at dyrke vinterraps, fastslår han.

37-årige Oluf Bosen er 6. generation på gården ved Kalmar, som han overtog i 2015. Siden har han lavet omfattende udbygning, etableret gårdbestyrelse og gør sig store tanker om fremtiden på gården. Fotos: Jørgen P. Jensen
- Det er bare så »mycket bra«
- Det er bare så »mycket bra«

For Oluf Bosen har etableringen af en gårdbestyrelse af seniorer fra forskellige erhverv været hans bedste beslutning hidtil. - Det tvinger mig til at have styr på mine tal og strategier hele tiden og til at kunne forklare dem, siger han.

Linne Fromm-Christiansen sammen med en gammel John Deere 8520 fra 2006, RBPI´s første traktor. Den har kørt 25.000 timer, men timelønnen er så billig, at det bedre kan betale sig at renovere gearkasser og motorer i forhold til at købe nye traktorer, fortæller hun.
Linne er chef i marken på den store RBPI-farm i Rusland
Linne er chef i marken på den store RBPI-farm i Rusland

Linne Fromm-Christiansen er planteproduktionsdirektør i RBPI-koncernen i Rusland, og hun fortæller, at den vigtigste opgave i Rusland er at finde stabile og dygtige medarbejdere. Hun har lært at tackle udfordringen som kvindelig direktør ved selv at være en dygtig praktiker.

John Rodgers (th) og hans bror David Rodgers (3. fra højre) driver et 1.600 hektar stort planteavlsbrug nord for Dublin. I sidste uge kom 30 danske landmænd på besøg.
Er gået tilbage fra no till til pløjning
Er gået tilbage fra no till til pløjning

Næsten ingen planteavlere i Irland bruger no till. Her ved starten af november er såningen af vintersæd mange steder ikke kommet i gang endnu.

Spørgsmål og svar

Dyk ned i vores øvrige 386 artikler om Global Farming

Havtang er billigere og bedre end bladgødning

Tom Tierney er en anerkendt og respekteret planteavler blandt sine irske kolleger. Især for sine mange nye ideer og afprøvninger. - Nu er det seks år siden, at jeg var i New Zealand og efterfølgende startede med no-till. Og min jord er fuldstændig anderledes, fortæller han til Effektivt Landbrug.

- Vores omkostninger er altid lavere og udbytter ofte højere

Norman Dunne er ikke økologisk landmand.

– Men min grundtanke er at give afgrøderne en sund jord og en god etablering. Så klarer de resten næsten af sig selv, siger han.

11.000 hollandske landmænd vil ikke slås – men samarbejde med regeringen

- Det er ikke kun regeringen og befolkningen, der ønsker forandringer. Vi kan også se ændringer i klima og miljø, som gør, at vi ikke bare kan forlange at forblive uændret, siger mælkeproducent Alex Datema, der er formand for organisationen BoerenNatur. Faktisk roser han den hollandske regering for at have afsat ikke mindre end 200 milliarder danske kroner til at hjælpe det hollandske landbrug til en omstilling.

- Regeringen vil have halvdelen af alle hollandske landbrug nedlagt

- Vi er i en slags borgerkrig. Og vi har folket med os i kampen, fastslår Jos Ubels, der er i ledergruppen for den hollandske protestorganisation Farmers Defence Force. Målet er at rejse landmænd også i de andre europæiske lande både mod EUs strenge regler og de nationale regeringer.

- Jeg er leder af en traktor-aktionsgruppe

Selv om nabo-landmændene nu ryger i fængsel og idømmes samfundstjeneste, så vil Thijs Wieggers og hans traktor-gruppe fortsætte deres protestaktioner mod den hollandske regering. Og med stigende sympati fra folk i byerne.

- Vi er de eneste med malkerobotter blandt 7.700 mælkeproducenter

De to brødre er virkelig foregangsmænd i moderne staldanlæg på Azorerne. - Men det er ikke nemt, når hver en lille reservedel til robotterne skal bringes fra fastlandet herud midt i Atlanterhavet, fastslår de.

Her udstilles absolut ingen plove eller dybdeharver

Én gang årligt er Groundswell Ag Show i England nok stedet, hvor udbuddet af fabrikater til pløjefri dyrkning er allerstørst. Her er indtryk fra udstillingen om valg af såmaskine.

Nu starter hvedehøsten i Rumænien

Trods en lang nabogrænse til Ukraine påvirker krisen ikke forholdene i Rumænien. - Vi kan få al den diesel, gas og gødning, vi ønsker, siger Hans Poulsen, JD Agro Cocora.

- Vi høster under to tons pr. hektar i hvede og vinterbyg

Voldsom og tidlig hedebølge i maj har skadet en ellers lovende vintersæd i Spanien.

– Udbytte og kvalitet er langt under det normale, siger planteavlskonsulent Vicente Bodas.

- Vi er snart færdige med at høste

Det er usædvanlig tidligt, at høsten er kommet i gang i det midtfranske område, hvor danske Karsten Work driver 500 hektar.

– Udbyttet svinger lige fra totalt ødelagt af hagl og orkan til lidt under middel, fortæller han.