Hver tredje jordprøve er sparet væk

Antallet af jordprøver er faldet med 29 procent fra 2006 til 2011. Konsulent vurderer at nedgangen skyldes besparelser i landbruget.

 De senere år har mantraet på mange bedrifter lydt, at der skal skæres helt ind til benet sådan at alle unødvendige udgifter skal undgås.

Med 29 procent færre jordprøver, så ser det ud til at kalkning på baggrund af jordprøver er et af de områder, hvor mange bedrifter har valgt at skære ned.

- Faldet er sket i perioden fra 2006 til 2011 – altså henover krisen. Det er et ganske markant faldt, og min bedste forklaring er, at landmændene enten skærer kalkning på baggrund af jordprøver helt væk – eller udskyder det nogle år, simpelthen fordi, at økonomien er meget stram på mange bedrifter, siger Annette Vibeke Vestergaard, specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion i Skejby.

 

Store variationer

På de jordprøver, der er blevet udtaget i den samme periode, altså fra 2006 – 2011, ses der samtidig en markant forskel imellem reaktionstallene i de enkelte landsdele.

- I Nord- og Østjylland er der en klar udvikling mod lavere reaktionstal i løbet af den femårige periode. I Østjylland ligger toppen af kurven 0,5 enhed lavere i 2011 sammenlignet med 2006, forklarer hun.

Læs også