Randzone fejl igen og igen

NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort et kort over randzonerne, fyldt med fejl, siger Landbrug & Fødevarer.

NaturErhvervstyrelsen har endnu engang offentliggjort et kort over randzonerne, der er så fyldt med fejl, at mange danske landmænd er på herrens mark, når de skal opfylde lovens krav, mener Landbrug & Fødevarer.

Hvornår er der tale om et vandløb og dermed krav om en randzone? Det svar havde mange landmænd håbet på at finde i det kortmateriale, Naturerhvervsstyrelsen offentliggjorde tidligere på året. Desværre er kortene så fyldt med fejl, at de mange steder vildleder og ikke vejleder. Nu har samme styrelse offentliggjort endnu et kort. Denne gang over hvor man kan søge kompensation, når man udlægger de obligatoriske randzoner. Men Landbrug & Fødevarer mener at kortet er lige så fyldt med fejl, som det første.

- Vi bliver bedt om at leve op til nogle krav om at udlægge ti meter randzoner til alle vandløb, uden at det er klart, hvornår det er klassificeret som vandløb. Det er skuffende, at kortmaterialet for anden gang er fyldt med fejl. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at lovens ikrafttrædelse udsættes til næste år. Alt andet er helt urimeligt for os landmænd, udtaler viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen.

Landbrug & Fødevarer siger at, i myndighedernes kort er der talrige eksempler på, at der enten mangler vandløb på kortene fra myndighederne, eller at de vandløb, der optræder i kortene, ikke findes i virkeligheden. De netop offentliggjorte kort viser, hvor man kan søge kompensation på 2100 kroner, per hektar randzone man udlægger. Desværre kan Landbrug & Fødevarer konstatere, at kompensationskortet er baseret på det mangelfulde randzonekort - og dermed ligeså fyldt med fejl.

 

Katastrofale konsekvenser for marsklignende områder

Det står i loven, at marsk og marsklignende områder er fritaget for randzoner. Desværre viser det nye kortmateriale, at meget få områder er undtaget fra randzonekravet. Det betyder, at arealer omkring Limfjorden, Læsø, Kolindsund og Store Vildmose bliver ekstremt hårdt ramt.

- Fortolkningen af loven er helt skæv, når man ser på, hvor få områder der fritages for randzoner. Det betyder at store områder ikke kan dyrkes mere, fordi afvandingskanalerne ligger så tæt, at der ikke er noget mark tilbage, når randzonerne er lagt ud. Sådanne områder burde helt åbenlyst fritages for randzoner, understreger Henrik Frandsen.

Landbrug & Fødevarer opfordrer alle sine medlemmer til selv at kigge materialet kritisk igennem og få meldt alle fejl ind til NaturErhvervstyrelsen. Det er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor der mangler et vandløb på kompensationskortet, da man her ikke kan få kompensation for randzonen. Hvis der er tegnet vandløb ind på kompensationskortet, som ikke er vandløb, bør man rette henvendelse til sin kommune med henblik på at få det slettet, mener Landbrug & Fødevarer.

 

Læs også