Videncentret: Økologiplan mangler fokus på forskning

Mens Økologisk Landsforening jubler over regeringens økologiske handlingsplan, så er tonen en anden fra økologichefen på Videncentret.

I går fremlagde fødevareminister Mette Gjerskov (S) sin handlingsplan til, hvordan man når målet om en fordobling af det økologiske areal i 2020.

Og hvor der hos Økologisk Landsforening allerede i dagene op til fremlægningen har lydt særdeles positive røster om ministerens planer, så er tonen en anelse anderledes hos økologichefen på Videncentret for Landbrug, Ole Bloch Engellyst.

Der er nemlig i planen ikke afsat konkrete midler af til forskning og udvikling. I planen hedder det blot, at på kort sigt vil regeringen tage stilling til en eventuel fremtidig forsknings- og udviklingsindsats på økologiområdet.

- Og det er sådan set det, som jeg vil være sikker på, at hun ikke glemmer, siger Ole Bloch Engellyst, der generelt er positiv over for tiltagene i handlingsplanen, men altså mangler fokus på forskningen og udvikling.

Højere udbytter

Han mener, at forskning i eksempelvis at få højere udbytter, udnyttelse af næringsstoffer og bedre dyrevelfærd er essentielt, hvis økologien skal udvikle sig i Danmark.

Når det kommer til udbytter, har det konventionelle landbrug i gennem de sidste 50 år i gennemsnit været i stand til at hæve udbyttet med én procent årligt. Det er noget, som det økologiske landbrug også er nødt til at følge, hvis det i fremtiden skal være bæredygtigt, mener han.

- Vi har i høj grad brug for at få udviklet produktionen, hvis vi skal leve op til ministerens målsætning om at være et bæredygtigt erhverv. For mig at se, så er det noget, som er helt centralt, siger Ole Bloch Engellyst.

Økologichefen efterlyser, at der mindst bliver sat 100 millioner kroner af årligt i forskning af økologisk produktion.

Han henviser i øvrigt også til beregninger fra The International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), der viser, at penge til økologisk forskning er skrumpet mere og mere ind. Ifølge undersøgelsen bliver der i dag kun brugt en tredjedel af de midler til økologisk forskning, der blev brugt i 2009.

Læs også