Lokale laug for alle fynske vandløb

Efter stiftende møder i alle kommuner er ni fynske vandløbslaug nu klar til dialog med myndigheder for at sikre mod dårlig vedligeholdelse og oversvømmelser.

- Vi skal af med vandet!

Så enkelt beskriver bestyrelsesmedlem hos Centrovice, Gert Elbæk fra Bogense, formålet for vandløbene i det fynske landskab. Men de seneste års øgede nedbørsmængder sammenholdt med nye miljøregler og mere »skånsom« vandløbsvedligeholdelse har gjort, at omkringliggende landbrugsarealer og for den sags skyld også sommerhusområder, private grunde og beboelser er blevet oversvømmet, når det har sat ind med de store regnskyl.

Derfor har Centrovice taget initiativ til oprettelse af vandløbslaug rundt i de fynske kommuner med det formål, at lodsejerne kan stå sammen for at sikre, at man fortsat »kan komme af med vandet«.

500 til møder
De ni stiftende laug-møder er nu overstået med stor succes. De fleste steder har der været omkring et halvt hundrede deltagende lodsejere og andre interesserede, eller tilsammen omkring 500 deltagere. De fleste meldte sig ind i lauget, ligesom mange øvrige lodsejere efterfølgende også har tegnet medlemskab.

På side 5 her i avisen bringes en oversigt over bestyrelserne, som alle steder blev valgt.

Gert Elbæk, der sammen agronom Jan Hjeds var med ved samtlige møder, oplyser, at der også på Ærø på et senere tidspunkt vil blive afviklet et stiftende møde, så Ærø Kommune også vil få sit vandløbslaug.

En milliard pr. kommune
- Det er meget tilfredsstillende med denne store opbakning og vigtigt for arbejdet fremadrettet. Det er afgørende, at vi nu alene på Fyn er omkring 500 helt almindelige mennesker som ambassadører for vandløbene. Opgaven for laugene vil nu være at få kontakt med den lokale kommune og her fortælle om landbrugets betydning. Faktisk tjener landbruget 100 milliarder kroner om året til samfundet, og med 100 kommuner er det en milliard i hver kommune, påpeger den nordfynske landmand, der som lokalt laugsmedlem allerede har været til møde med miljøchefen og en vandløbsansvarlig i teknisk forvaltning i Nordfyns Kommune.

- Det var et godt møde, hvor man med interesse bød vor nye lokale vandløbsforening velkommen.

Med de nye vandløbslaug er Fyn på forkant for at sikre en bedre afvanding, og Gert Elbæk oplyser, at en landsdækkende paraplyorganisation er under opbygning til yderligere opbakning for de lokale laug, som er undervejs overalt.

Selv om opgaven i første omgang er vandføringen og vedligeholdelse, så vil de seneste forslag om bræmmer og færdsel på disse givetvis også blive temaer i arbejdet for de valgte lodsejere. For slet ikke at tale om den frustration, som er opstået i forbindelse med offentliggørelsen af de vejledende kort over de vandløb og søer, som (måske) skal indrammes af bræmmer i en eller anden bredde.

Læs også