150 hørte det nyeste om planteværn

Kemibranchens årlige introduktion om vækstsæsonens brug af planteværn gav rekordtilslutning i Vissenbjerg.

- Generelt er der til alle vore »Landmandstræf« ud over hele landet stor tilslutning, og her på Fyn måtte vi lukke af med 150 tilmeldte, så vi kunne være i mødelokalet.

De seks arrangerende kemifirmaer BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Syngenta og Monsanto var derfor ovenud tilfredse med fremmødet i Vissenbjerg i forrige uge, hvor der blev informeret om nye produkter, nyeste erfaringer samt resultater for sprøjtemidler til ukrudt, svampesygdomme og skadedyr.

Enkelte nyheder
Nyhederne var få, men alle havde et bidrag, som selvsagt blev fremhævet.

Dorthe Kappel fra Monsanto nævnte, at Roundup Max igen var med i sortimentet af Roundup versioner. Hun opfordrede til, at have opmærksomhed rettet mod de nye pesticidafgifter, som kan bevirke prisforskellighed.

Syngenta markedsfører bejdsemidlet Celest Formula M, og Martin Clausen fremhævede det som sikkert for fremspiring og merudbytte ved frø- og jordbåren smitte. Midlet er ikke uden grund blevet standardbejdsemiddel mod fusarium og sneskimmel i flere vesteuropæiske lande.

Som vækstregulator vil BASF i år med forventet godkendelse i marts kunne præsentere Medax Top. Det vil være til anvendelse i vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, havre, rød- og strandsvingel samt hundegræs, men ikke data nok til rajgræs, forklarede Jakob S. Jensen.

Avaunt mod insekter
For at undgå problemer med resistente glimmerbøsser anbefales det at anvende midler med forskellig virkningsmekanisme, såfremt der er behov for flere behandlinger.

- Fra DuPont har vi nu fået godkendt det langtidsvirkende insektmiddel Avaunt, som allerede kan benyttes fra rapsens tidlige knopstadie 30. Midlet anvendes ved første behandling og må kun anvendes én gang pr. afgrøde, oplyste Erling F. Petersen.

Videre om rapsdyrkningen omtalte Stefan F. Caspersen fra Dow, at Matrigon 72SG er på markedet, som en videreudvikling af Matrigon til ukrudtsbekæmpelsen ad kamille, tidsler og kornblomst i raps. Han nævnte, at brugen er som morgensprøjtning med dagtemperaturer over 15 grader.

Stefan Caspersen undlod ikke at omtale sidste års problemer med midlet Galera i nogle rapsmarker. Han pointerede, at det bør bruges tidligt allerede ved 8 grader, og derfor anvendes tidligere end Matrigon 72SG.

Afgiftsvirkning er op og ned
Flemming Larsen fra Bayer omtalte ikke nye midler, men fremhævede resultater med blandinger af Hussar OD og Atlantis OD som effektive. Blandt andet til bekæmpelsen af rajgræs. En færdigformulering under navnet Cossack er undervejs.

Bayer-konsulenten kom også ind på de nye afgifter, hvor nogle midler bliver dyrere og andre billigere, og han opfordrede til at tænke sig godt om inden eventuel hamstring. Forhåbentlig vil ordningen ikke medføre samme problemer med resistens som i Norge, der har haft tilsvarende ordning, som er på vej i Danmark.

- Følgen af at have foretrukket de billigste midler flere år i træk ender nemlig med en resistens, hvilket vil være katastrofalt. Foråret 2012 er til kendte priser, så fortsæt med at vælge de bedste løsninger her og nu, fremhævede Flemming Larsen.

Flere af deltagerne ved mødet brugte lejligheden til at lave supplerende notater til de fremlagte firmainformationer, som et godt grundlag for dialog med konsulenter ved senere rådgivning.

Læs også