God gyllekørsel med GPS

En GPS har øget både kapaciteten og kvaliteten af gylleudbringningen på Hasagergaard mellem Hammel og Hadsten.

Sidste efterår kørte Morten Rasmussen det første gylle ud med GPS i den autostyrede John Deere 8345R med sortjordsnedfælder.

Hans far Lars Rasmussen ejer Hasagergaard, hvor der drives 1200 hektar i samarbejde med en kollega, og hvor der er en produktion med 28.000 æglæggende høns. Derudover har de maskinstation, hvor der i år skal køres 120.000 kubikmeter gylle ud.

I starten mente Morten Rasmussen ikke, det var nødvendigt med en GPS, men han ændrede hurtig holdning.

-Jeg kørte gylle ud på 24 meter efter GPS’en, og så opdagede jeg, at sprøjtesporene ikke passede med de 24 meter. I hvert træk var der faktisk 20 centimeters overlap, fortæller Morten Rasmussen.

Nu forstår han slet ikke, hvordan han tidligere kunne undvære GPS’en.

-Nu har vi ingen striber, der ikke har fået, og heller ingen overlap. Det er for eksempel en fordel i vårbyg med frøgræsudlæg, hvor et overlap betyder, at byggen bliver for kraftig og simpelthen skygger græsset væk, fortæller han.

Sået i snorlige rækker
Teknikken er meget nøjagtig. Efter forskrifterne har GPS’en en nøjagtighed på mellem to og ti centimeter.

-Den er tættere på to end på ti centimeter, siger han, der glæder sig over, at de vinterafgrøder, han såede med GPS’en, kommer op i snorlige rækker.

Generelt set kører GPS’en optimalt. Der er signal hele tiden.

Præcis kørsel – også om natten
Det våde efterår betød, at det skulle gå stærkt med såningen.

-Der havde vi stor glæde af GPS’en, så vi kunne køre i døgndrift – også om natten, fortæller driftsleder for markbruget, Axel Villumsen.

Det bliver også en fordel i den kommende gyllesæson. Tidligere kunne det være svært at se, hvor man var kommet til, men nu er det markeret på skærmen, så når man kommer tilbage til marken efter opfyldning af gyllevognen, kan man se nøjagtig, hvor der skal fortsættes.  Det bliver også en fordel i april måned, når afgrøderne dækker for den slangeudlagte gylle.

Piloterne skal heller ikke længere koncentrere sig om at styre midt om natten, hvor det er de færreste, der er helt friske.

-De skal bare holde øje med, hvornår vognen er tom. Det er et fantastisk værktøj, siger Axel Villumsen om GPS’en.

Bedre arbejde i marken
Når piloterne er fri for at styre, så kan de også holde hundrede procent øje med det arbejde, de udfører.

-For eksempel at alle tude på såmaskinen fungerer, eller at der harves i den nøjagtige dybde. På den måde bliver arbejdet helt optimalt, siger driftslederen.

Han understreger, at det nu også er muligt at springe hvert andet træk over, så det ikke er nødvendigt at vride gyllevognen rundt i forageren.

-Det er hårdt både ved marken og for vognen, siger Axel Villumsen.

Investering der giver besparelser
Både Morten Rasmussen og Axel Villumsen er begejstrede for den nye teknologi, men det er en stor investering på omkring 100.000 kroner.

Men de er også enige om, at pengene er tjent hjem igen i form at besparelser i marken.

-Hvis man har overlap med alle maskiner, så bliver det faktisk til mange hektar, siger Axel Villumsen om størrelsen på det areal, der køres på to gange.

Det drejer sig både om kemi, diesel, arbejdsløn, tid, såsæd og gødning.

-Det er altså ikke lige meget, om man harver på fire eller fem meter, når man skal over 1200 hektar, siger driftslederen og understreger, at markdriften til stadighed skal effektiviseres og optimeres.

Det er den blevet med GPS teknologien, er både han og Morten Rasmussen enige om.

Med tre Samson PG 25 gyllevogne med slangebomme fra 16 til 30 meter, en sortjordsnedfælder og en Samson KV200 gyllerører er Hasagergaard godt rustede til gyllesæsonen.

Også selvom vejret lige pludselig tillader gylleudbringning, og selvom gylletankene rundt om er ved at være fyldte.

I år skal de køre omkring 120.000 kubikmeter ud, og godt en uge inde i februar var der kørt 2.000 kubikmeter ud.

-Der er lang vej endnu, siger driftsleder Axel Villumsen.

Ikke bare køre for at køre
Han understreger, at selvom situationen kan blive presset hen omkring første marts, så tager maskinstationen det helt roligt. De vil ikke køre bare for at køre, og når vejret tillader det, så er de helt klar til at rykke igennem.

-Med vores tre gyllevogne, så har vi kapaciteten, når forholdene er til det. Vi skal ikke ud og lave noget skidt arbejde for nogen, siger han.

Der er også nok mandskab til at afløse de faste piloter, så der kan køres i døgndrift, når tid er.

Men der er stadig helt ro på Hasagergaard – lidt endnu inden sæsonen for alvor går i gang.

Læs også