Dit landbrug og klimaet

Hvordan ved vi hvad det enkelte landbrug klimamæssigt bidrager med? Og hvad effekt det har, når vi ændrer praksis?

Drivhusgasser i atmosfæren kan ikke ses, lugtes eller føles. Kulstoflagring i jorden tager så lang tid, at ændringer først kan bestemmes efter adskillige år. Vi kommer til at støtte os til modeller og beregninger, når vi vil gøre status og sætte en ny, klimavenlig kurs.

Hvad udleder din bedrift?
Igennem de sidste 2 år har Økologisk Rådgivning i Gefion samarbejdet med Økologisk Landsforening om at udvikle et program, der kan beregne bedriftens udledning af drivhusgasser.

Vi indtaster oplysninger om planteavl, husdyrhold, energiforbrug og –produktion og får nogle sammenligningstal pr. kg mælk, pr. ton afgrøde eller pr. ha. Programmet er blevet til i nært samarbejde med forskere på Århus Universitet, Risø og det hollandske firma CLM.

Det er blevet testet på 24 ejendomme og fungerer i praksis som et letbetjent værktøj, der understøtter snakken med landmanden om, hvordan bedriften kan nærme sig klimaneutralitet.

Efter at have brugt værktøjet i 1½ år, ser vi, at det motiverer landmændene til at ændre praksis. Det har allerede givet anledning til gode diskussioner og sparet atmosfæren for adskillige tons CO2.

Vores kunder vil komme til at mærke, at vi har lært om klimasammenhængene, uanset om snakken foregår over det traditionelle planlægningsmøde, ved besøget på ejendommen eller hvis der udarbejdes en egentlig klimahandlingsplan for ejendommen.

34 muligheder for at reducere udledningen
Udgangspunktet er altid den enkelte ejendom og de ønsker og muligheder, familien eller fællesskabet på gården har. Et af konsulentens mål, når der udarbejdes en egentlig klimahandlingsplan, er at det skal give plus – eller idet mindste være omkostningsneutralt - på bundlinjen. Det er der heldigvis gode muligheder for gennem ændret adfærd, ny teknologi eller klimafokus i de langsigtede dispositioner.

I hæftet Klimakataloget har vi samlet 34 idéer til hvordan du kan tilgodese klimaet – og i de fleste tilfælde også din bundlinje. Klimakataloget kan fås ved henvendelse til Økologisk Rådgivning i Gefion.

Klimaindsats er aktiv branding
En klimahandlingsplan kan bruges til at brande bedriften over for kunderne, uanset om det er gennem direkte eller fælles afsætning, sådan som Arla Foods netop har varslet. Og den kan forsyne bedriften med et forspring, når der på et tidspunkt indføres krav i regel- eller tilskudsværket, sådan som det er tilfældet hos vore kolleger i Sverige.

Udover vores økologiske idealer om bæredygtighed, så har vi også nationale mål at forholde os til, som økologer og konventionelle landmænd deler.

Det danske landbrug skal reducere udledningen med 30 % inden 2050 – vel at mærke den del af udledningen, der stammer fra andre kilder end brændstof, dvs. udledning af lattergas og metan samt kulstof frigjort fra jorden. Det tilsiger Klimakommissionens rapport fra 2010. Så vi kan lige så godt gå i gang nu.

Læs også