Gjerskov: Grøn vækst skal styrke dansk landbrug

Reformer, grøn omstilling og bæredygtig produktion skal være med til at få fødevareproduktionen på ret kurs igen, lyder fødevareministerens reaktion på en rapport, der viser, at dansk landbrugs omkostninger stiger hurtigere end indtægterne.

Dansk landbrugs konkurrenceevne svækkes år for år, primært fordi erhvervet er under pres af gældsætning og lønninger. Det viser en ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut.

Fødevareminister Mette Gjerskovs (S) reaktion på rapporten er, at hun tror på landbrugets fremtid.

- Landbrugets store gæld er meget alvorlig, men jeg hæfter mig ved, at ser man bort fra lønomkostninger og gæld, så ligger dansk landbrug i top. Det understreger, at landbruget kæmper med nogle af de samme udfordringer, som dansk økonomi generelt. Forbedret konkurrenceevne og produktivitet er topprioriteter for regeringen. Sideløbende må landbruget, som resten af Danmark, forsøge at arbejde sig ud af deres aktuelle gældsproblemer, og de meldinger, jeg hører fra erhvervet, er, at troen på fremtiden er på vej tilbage, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

God produktivitet
Reformer, grøn omstilling og bæredygtig produktion skal være med til at få fødevareproduktionen på ret kurs igen, mener fødevareministeren.

- Dansk landbrug og fødevareindustri er stadig blandt de mest produktive i verden og slår i disse år mange rekorder, for eksempel var landbrugseksporten i 2011 rekordstor. Den økologiske produktion har netop rundet en milliard kroner, og det viser, at grøn omstilling er en del af løsningen. Der er masser af landmænd med fornuftig økonomi, der tjener penge, men udviklingen det sidste ti år med svag produktivitetsudvikling og stigende gæld i landbruget er bekymrende. Derfor skal den natur- og landbrugskommission, som regeringen netop nu er ved at nedsætte, være med til at give os et samlet bud på, hvordan danske landmænd fremover kan udnytte styrkepositionerne og få sorte tal på bundlinjen, samtidig med at vi tager hensyn til natur og miljø, siger Mette Gjerskov.

Muligheder
Rapporten fra Fødevareøkonomisk Institut peger på, at mange landmænds høje gæld og lønomkostninger i øjeblikket er dansk landbrugs største udfordring, når det gælder konkurrencen med vores nabolande.

Mette Gjerskov hæfter sig imidlertid også ved, at rapporten viser, at erhvervet stadig har nogle betydelige styrkepositioner for eksempel inden for forskning, innovation og værditilvækst.

Desuden har landbruget solidt fat i eksportmarkederne, blandt andet via bæredygtigt produktion og grønne løsninger, forklarer fødevareministeren.

Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, Leif Nielsen, siger i en kommentar til rapporten:

- Rapporten viser ikke overraskende, at lønudviklingen overstiger en ellers høj produktivitetsudvikling. Høj løn er ikke et problem, så længe produktiviteten følger med. Men Danmarks lønkonkurrenceevne er forværret med omkring 20 procent i forhold til lande som Tyskland, England og Sverige. Vi håber derfor, at lønudviklingen bremser lidt op de kommende år – det vil betyde meget for erhvervets muligheder for at skabe arbejdspladser.

Læs også