Positivt møde med den nye landdistriktsminister

Der skal være vækst og udvikling på landet, lover Carsten Hansen efter et møde med Landsforeningen Landsbyerne i Danmark.

- Endelig ser det ud til at lysne for livet på landet.

Sådan lyder meldingen fra formanden for Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Carsten Abild, efter et møde med landdistriktsminister Carsten Hansen. På mødet, der fandt sted den 9. december, gav ministeren landsbyforeningen håndslag på, at der skal være vækst og udvikling på landet.

- Carsten Hansen meldte klart ud, at nu skal afvikling vendes til udvikling. Ministeren ønsker kommunernes medvirken og har allerede haft møde med Kommunernes Landsforening om sagen, fortæller Carsten Abild.

Landdistriktsministeren ønsker også at mødes med ministerkollegaer for at se på lovgivningen, for eksempel med miljøministeren angående planloven, så iværksættere, håndværk og småindustri igen kan udfolde sig og have succes på landet. Også mere bosætning, hurtigt bredbåndsnet, kollektiv trafik, turisme m.v. skal fremmes.

Skævvridning koster dyrt
Det glæder formanden for Landsbyerne i Danmark, der på mødet – sammen med de øvrige repræsentanter fra foreningen – understregede overfor ministeren, at landsbyerne og landdistrikterne siden kommunalreformen og by- og landzoneloven, der i dag hedder planloven, i 1970, har været i konstant afvikling og tilbagegang.

Baggrunden er blandt andet zonelovens opdeling af Danmark i landzone, byzone og sommerhusområder. Landzonen er ifølge Carsten Abild en afviklingszone, hvor kun landbrug, skovbrug og fiskeri er tilladt. Byzonen er en udviklingszone, hvor al vækst og udvikling skal ske.

- Denne skævvridning af Danmark har kostet landet dyrt i mistede initiativer, arbejdspladser og indtægter. Her til kommer, at mange landsbysamfund har mistet skole, børnehave, foreninger forsamlingshuse, nærbutikker og folkeligt fællesskab, påpeger landsbyformanden.

For få iværksættere
Forskelsbehandlingen af by og land har ifølge Landsbyerne i Danmark betydet, at Danmark har fået en af Europas laveste iværksætterprocenter.

- Det er for dyrt for mange iværksættere at etablere sig i byen. Først skal familien have en bolig, så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar og faciliteter – og så har banken sagt stop, siger Carsten Abild.

- Anderledes, fortsætter han, hvis iværksætteren, som før 1970, kunne være på landet, for eksempel i et nedlagt landbrug med familien boende i stuehuset og de tomme landbrugsbygninger som startgrundlag. Men får iværksætteren på landet succes og brug for at udvide, siger planloven, som den er i dag, nej.

På mødet lovede Carsten Hansen at nedsætte en arbejdsgruppe under ministeriet med repræsentanter fra blandt andet Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og andre interessenter med interesser for udviklingen i landdistrikterne.

 

 

Læs også