Schweizisk radio besøgte sønderjysk svineproducent

Danske rammevilkår til diskussion, da journalister fra schweizisk radio lagde vejen forbi svineproducent Per Løper, Gråsten, for at få indsigt i danske rammebetingelser for landbruget.

Det er efterhånden velkendt bland danske landmænd at der er stor forskel på de rammebetingelser de har - ikke mindst set i forhold til deres tyske kolleger. Hvor store forskellene er, får de schweiziske radiolyttere nu også et indblik i.

Forleden lagde Bruno Kaufmann fra Schweizer Radio und Fernsehen og Thomas Hug, scandinavia correspondent, Café europe i hver fald vejen forbi svineproducent Per Løper, Gråsten, der sammen med LandboSyd, gav de to journalister et grundig indblik i de rammebetingelser som danske landmænd er underlagt.

Den schweiziske radiostation ønskede at belyse hvilke rammebetingelser de to nabolande, Danmark og Tyskland, har i forhold til landbruget. Og her adskiller Danmark sig med generelt meget restriktive vilkår i forhold til det store naboland i syd.

Pesticidafgift, kvælstofudledning og generelt dårligere afregning for eksempelvis biogas. Eksemplerne er mange, og Per Løper lagde ikke skjul på, at han mener de dårlige rammebetingelser i Danmark ikke mindst skyldes at der i befolkningen og blandt politikerne ikke er samme accept og anerkendelse af landbruget, som erhvervet oplever i Tyskland.

- Vil I have samme forhold som i Tyskland, lød et spørgsmålene fra Bruno Kaufmann, der undrede sig over at et erhverv, der øjensynligt betyder ret meget for den danske eksport og samfundsøkonomi, hår så svære betingelser.

- Det er lige meget hvem der tilpasser sig hvem - bare vi er ligestillet, lød svaret fra Per Løper, der konstaterede at værdien af kravet om kvælstofreduktion svarer til prisen på et rigshospital om året.

Vel at mærke en kvælstofreduktion der, ifølge konsulent Helge Lorenzen, LandboSyd, overhovedet ikke er hverken belæg eller behov for.

Rød eller blå - et fedt
Danmark har som bekendt skiftet en blå regering ud med en rød. Og Bruno Kaufmann ville da også vide, hvordan landbruget i Danmark ser på det.

- Det er lige meget om det er en rød eller blå regering der sidder ved magten - i Danmark vil man ikke landbruget politisk, lød svaret fra Per Løper.

LandboSyd´s næstformand, Michael Sangild, greb dog også i landbrugets egen barm:

- Vi har heller ikke været gode til at fortælle hvad vi laver, men har i stedet holdt stalddøren lukket for omverdenen. Samtidig har vi haft for lidt fokus på, at landbruget skulle være rentabelt, lød det fra næstformanden, der i den forbindelse noterede sig at indtjeningen i landbruget blot udgør cirka halvdelen af den årlige EU-støtte på syv mia. kroner.

Læs også