Bekymret for sammensætning af ny landbrugskommission

Den kommende natur- og landbrugskommission må ikke ende som Wilhjelmudvalget, hvor fokus var et andet sted end på landbrugsproduktion, lyder det fra den tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V).

I øjeblikket er arbejdet med at nedsætte den kommende natur- og landbrugskommission i fuld gang.

Endnu er ikke meget sluppet ud om, hvordan sammensætningen af kommissionen skal være, men siden regeringen trådte til er der dog sket én ting.

Da idéen om en landbrugskommission første gang blev præsenteret af Bjarne Laustsen (S) gik den under navnet landbrugskommission.

Da regeringsgrundlaget lå klart, havde kommissionen dog skiftet til nu at være blevet en natur- og landbrugskommission. Denne ændring bekymrer den tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V).

Til et åbent samråd i torsdags i folketingets fødevareudvalg luftede han således sin bekymring om, at den kommende kommission kommer til at ende som det tidligere Wilhjelmsudvalg. Et udvalg der havde fokus på naturens og biodiversitetetns udvikling, og knapt så meget på landbrugsproduktionen.

Sad på magten
Naturorganisationerne sad solidt på magten, og hvor landbrugets folk var i klart undertal.

Henrik Høegh sad i kraft af sin rolle som viceformand i daværende Dansk Landbrug selv med i Wilhjelmudvalget som en af to repræsentanter for landbruget.

Derudover sad der to repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, to fra Verdensnaturfornden, to fra Greenpeace, to fra Økologisk Råd og to fra Friluftsrådet. Landbruget havde dermed en 15-20 procents taletid.

- Jeg har fuld forståelse for, at når man laver et Wilhjelmudvalg, der skal have fokus på naturen, så har man de grønne organisationer med, og landbruget har en 15-20 procent taletid, sagde Henrik Høegh.

Bør kunne ses af sammensætning
- Jeg har også fuld forståelse for, at man har fokus på naturen i den kommende kommission. Men bare så jeg sover trygt om natten, så vil jeg gerne bede ministeren svare på, at denne gang, så bliver fokus på landbrugsproduktion, på fødevareproduktion, på fødevareafsætning og på fødevareeksport, og at det så også vil kunne ses på sammensætningen af kommissionen, sagde Henrik Høegh.

Han forklarede, at han dermed meget gerne ser, at der både kommer primærproducenter, forarbejdere og fødevareeksportører med i den kommende kommission. Derudover ser han også gerne, at nogle af de små producenter, der bidrager med nicheprodukter, også får plads.

- Det bør være det, som får hovedfokus i sådan en kommission, sagde Henrik Høegh.

Kan ikke sige noget om sammensætning
Fødevareminister Mette Gjerskov kunne dog ikke sige noget om sammensætningen af kommissionen.

- Jeg kan ikke sige noget, før jeg selv ved det om sammensætningen. Vi er stadigvæk i gang med overvejelserne om, hvordan vi gør det. Men jeg kan godt høre, at den kommission hurtigt kan blive meget stor, hvis jeg skal honorere alle Henrik Høeghs ønsker, om både industri, producenter, gårdbutikker og så videre.

- Jeg forestiller mig ikke en 40-50 mands stor kommission, som sidder der i mange år. Vi vil gerne have en kommission, som er hurtigarbejdende og effektiv. Derfor kan den ikke være så stor, sagde Mette Gjerskov.

Hun fortalte, at der vil blive lagt vægt på kompetencer for at vælge de kommende medlemmer af kommissionen. Det bliver kompetencer som finansiering, omkring landbrugets økonomi, samfundsøkonomi og om hvor eksportmulighederne ligger i fremtiden.

- Derudover kommer der også det fra naturens vegne, som handler om biodiversitet, og derudover kommer vi nok heller ikke uden om en diskussion om klimaet i et eller andet omfang, sagde Mette Gjerskov.

Læs også