Kul på kampen mod udledning af næringsstoffer

DRÆNING: En ny type drænrør omviklet med aktivt kul kan mindske udledningen af fosfor og nitrat. Det tyder nye undersøgelser på.

Klaus Aage Bengtsson, Nordkær Dræn i Gandrup i Nordjylland, har fået nogle lidt anderledes drænrør hjem, end dem han normalt importerer fra den tyske producent RBM.

Rørene, af filtertypen PP 1000, er nemlig omviklet med aktivt kul af typen Xilit. Det er et biprodukt ved produktionen af brunkul.

- Det findes i brunkulslejer i Tyskland og er simpelthen planterester, man graver op af jorden, fortæller han.

Xilit har den egenskab, at når drænvand med fosfor og nitrat kommer i forbindelse med det, sker der en ion-bytning.

- Det bevirker, at fosfor og nitrat delvist neutraliseres, fortæller Klaus Aage Bengtsson.

Det testes netop nu af Videncentret Planteproduktion i samarbejde med Danske Maskinstationer og Entreprenører på Birkelse Hovedgaard ved Brovst, hvor der sideløbende med et landsforsøg med drænrør laves et forsøg med drænrør med aktivt kul. De første resultater kommer til foråret.

Kan blive miljøkrav
Klaus Aage Bengtson husker selv det aktive kul fra dengang, man sætte aktivt kul-filtre på traktorens ventilationsanlæg, så man ikke indåndede midlerne, når man kørte med sprøjten.

Drænrørene fungerer som ganske almindelige drænrør, og de kan enten pløjes eller graves ned på helt traditionel vis.

Han kender endnu ikke prisen på rørene, men vurderer, at de vil blive en smule dyrere end de almindelige drænrør.

Han ser store perspektiver i systemet.

- Tyske forskere mener, at det er den rigtige metode. Hvis det slår an, og hvis det virkelig kan rense næringsstofferne fra, så kan det blive et lovkrav at bruge slanger med aktivt kul, siger han.

Spændende – men stadig meget nyt
Hos Videncentret Planteproduktion er man også meget interesseret i, om drænmetoden med Xilit virker.

Konsulent Camilla Lemming har været til møde i Tyskland, hvor både producent og Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), der er en del af Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands, fremlagde resultater af laboratorieforsøg.

- Forsøgene viste, at Xilit kan fjerne mellem 18 og 51 procent nitrat, og mest i de forsøg med høj vandstand, siger konsulenten og understreger, at laboratorieforsøg ikke direkte kan overføres til virkeligheden, hvor der er flere faktorer, der spiller ind.

- De viste ikke resultater for fosfor, og vi venter på mere materiale, men umiddelbart ser det ud til, at Xilit kun virker i et par år på fosfor men op til 15 til 20 år på nitrat, fortæller hun.

Det blev også oplyst, at drænrør med Xilit vil koste omkring 500 euro mere pr. hektar i forhold til almindelige drænrør.

- Hvis prisen holder, og hvis det virker, så er det absolut interessant for landbruget, siger Camilla Lemming.

Klaus Aage Bengtson driver Nordkær Landbrug I/S med økologisk planteavl på 580 hektar samt virksomheden Nordkær Dræn, som er specialiseret i dræning og importerer drænrør.

Men som situationen ser ud nu, kommer han ikke ud og lave dræn lige foreløbigt.

- Vi skal have tørvejr nu, ellers kommer vi først ud og dræne til foråret. De steder, vi skal dræne, står jo under vand, fortæller han.

Læs også