Stor interesse for miljøteknologi-puljen

- Nu må vi vente på svar, lyder det fra projektrådgiver Solveig Kappel, Sønderjysk Landboforening.

Der har været stor interesse for ansøgningsrunden om 40 procent tilskud til investering fra teknologi-puljen, oplyser projektrådgiver Solveig Kappel fra Sønderjysk Landboforening.

Sønderjysk Landboforening har i år udarbejdet ansøgninger om tilskud til i alt 85 teknologier fordelt på 61 ansøgninger, svarende til samlede investeringer for godt 42 mio. kr., hvilket vil kunne udløse tilskud på ca. 17 mio. kr.

- Sådan en ansøgningsrunde er altid en spændende periode, hvor der går sport i at se mulighederne indenfor rammerne af årets pulje; hvor er potentialet og den nye teknologi til gavn for landmændenes hverdag? Vores erfaring er, at det er i samspillet mellem ansøger og rådgiver, at de nye idéer udvikles og opstår, fortæller Solveig Kappel, og fortsætter:

- Den store interesse for at få del i puljemidlerne er tegn på spirende optimisme. Vore landmænd har, har trods dårlige odds i en periode, fortsat planer om konkret udvikling og investeringer. Restfinansieringen på 60 pct. af investeringen skal landmændene selv løfte.

Fodring, pesticider og gylleforsuring
Solveig Kappenl oplyser, at der især er søgt om tilskud til investeringer i fodringsteknologi eller pesticidreduktion. Investeringer der udover miljøeffekten også giver arbejdslettelse eller driftsbesparelser i dagligdagen.

Her er det især investering i foderblandevogne med vejeudstyr til kvæg, radrenser med autostyring, samt avancerede marksprøjter, der er søgt om tilskud til. Puljen er en kærkommen mulig medfinansiering til nødvendige investeringer.

- Men vi har også indsendt mange ansøgninger om tilskud til miljøteknologi, der kræves i forbindelse med udvidelse eller ændring af husdyrproduktionen f.eks. anlæg til gyllekøling, gylleforsuring, spalteskrabere, mobile forsuringsanlæg (SyreN) eller anden BAT-teknologi, der reducerer ammoniak, fortæller Solveig Kappel. 

 

 

Igen i år er der mange gengangere blandt de ansøgte teknologier, men der kommer også nye teknologier til hvert år, og sådan vil mønstret sandsynligvis fortsætte. Ligesom det ikke er sikkert, at de teknologier, der får tilskud i år, også kan opnå tilskud næste år.

Sidste år indsendte SLF i alt 63 ansøgninger, hvoraf mere end 60 procent af ansøgningerne opnåede helt eller delvis tilskud.

Tilsagn om tilskud forventes inden årsskiftet. Puljen på 145 mio. kr., der er en del af aftalen om grøn vækst, vil være åben igen til næste år, sandsynligvis med ansøgningsfrist i forsommeren og igen især med fokus på ammoniak- og pesticidreduktion samt optimering af foderudnyttelse.

For nærmere oplysninger om mulighed for tilskud til investeringer eller øvrige regler for tilskud - se mere på www.slf.dk.

Læs også