Glidende brancheskift på Tåsinge

En supplerende niche med servicering for andre blev til egentligt firma for landmanden på Torneløkke.

I et nyt villakvarter i Vester Skerninge er to medarbejdere fra Torneløkke Anlægsgartner og Servicefirma ApS fra Tåsinge i gang med arbejdet på et garagegulv, da firmaets indehaver, Jens Peter Slæbæk Nielsen, lægger vejen forbi.

- Det er så en af vores aktuelle opgaver for tre af de 14 mand, som aktuelt er beskæftiget hos os, fortæller Jens Peter Slæbæk, som ellers ikke er meget rundt på arbejdspladserne, da han har mandskab, som er erfarne og sikre til selv at tage fat på opgaverne.

- Veludført arbejde fra mandskabet skaber nye opgaver, men ellers er det mit job at skaffe opgaver, snakke med kunder, lave tilbud og myndighedsbehandling. Så det kan være travlt nok, men jeg er ganske tilfreds, konstaterer Jens Peter Slæbæk, der oprindelig er landmand.

Det blev han i 1978, og der skulle gå tyve år på gården på Tåsinge, inden Torneløkke ApS blev etableret.

Forventning om fuldtidslandbrug
Da Jens Peter Slæbæk købte Torneløkke og etablerede svineproduktion, var det med hensigt om at blive fuldtidslandmand. Han er vokset op på kvæggården Slæbækgård ved Kirkeby, og med landbrugsuddannelse var det oplagt at etablere sig selv.

- Et sohold med 150 søer og salg af smågrise blev starten og senere kom en slagtesvineproduktion til, da jordarealet var blevet noget større. I 1996-98 var der en krise, hvor man ikke følte sig som kaptajn på egen skude, da omkostningerne ikke gjorde det særlig lønsomt, mindes Jens Peter Slæbæk.

Vilkårene gjorde det realistisk at revidere arbejdslivet med udvikling af den startede niche, men svineproduktionen stoppede dog først for syv år siden, hvor jorden efterfølgende blev forpagtet ud.

- For første gang oplevede jeg, hvad det vil sige at holde fri, når der ikke længere skulle holdes øje med det livsvigtige foderanlæg til grisene, bemærker Jens Peter Slæbæk.

Flere arbejdshold i sving
I begyndelsen var det ud at fræse have og rydde buske med mandskabet på gården, men der blev flere og større opgaver. Derfor blev der anskaffet relevant materiel til opgaverne.

- På årsbasis er vi omkring 10 mand, da vi også har en del vintertjeneste og ellers får afviklet ferie og har folk på efteruddannelse. Vi har også startet en netbutik, www.vandogafløb.dk, sammen med vores autoriserede kloakmester Martin Henriksen. Et område med stor efterspørgsel og med synergieffekt til at gøre konceptet stærkere, vurderer Jens Peter Slæbæk.

Virksomhedens markedsområder er firmaer, boligselskaber, kommune og private. Opgaver er både små og store fliseanlæg ved institutioner, private indkørsler, terrasser og haveanlæg, urnegravsted, nedrivning af boliger og byggemodning med kloak- og anlægsarbejde.

- En separat serviceafdeling har udviklet sig over tiden, så nu er fire-fem personer via mange faste aftaler engageret med pleje af græsarealer, beskæring, udtynding og meget mere, fortæller Jens Peter Slæbæk og fremhæver, at han er tilfreds, når kunderne er tilfredse.

Iværksætning er et nyere ord i det danske sprog, men det afgørende efter at have sat noget i værk er at sikre en økonomisk bæredygtighed.

- Der kan bruges mange flotte ord, men i den sidste ende skal der være økonomisk sammenhæng i en virksomhed for at køre hele vejen. Heldigvis har jeg fra landbruget haft en uddannelse, hvor økonomi var inddraget, men virkeligheden arter sig ikke altid som ønsket, siger Jens Peter Slæbæk, som er indehaver af Torneløkke Anlægsgartner og Servicefirma ApS.

- Da vi startede var det en niche, men nu, hvor det hele har udviklet sig til mange personer og meget materiel, er det vitalt at have stærk økonomistyring. Hvis ikke kan det gå helt galt, så med udviklingen har Flemming Hansen hos os bistået med sin store erfaring om økonomi og regnskab, nævner Jens Peter Slæbæk.

Det er ikke af konkurrencehensyn, han nævner, at der er vigtige ting at være opmærksom på ved udvikling af en niche. For ham har løsningen udviklet sig heldigt, men hvad der er saliggørende for den ene, behøver ikke at være det for en anden.

Kontor ved materialepladsen
Kontoret var på Torneløkke fra starten i stuehuset, men nu foregår styringen fra kontor omkring maskinhus og materialeplads.

Dér er Flemming Hansen ved tasterne, som har fulgt med lovgivningen, så fejltagelser undgås. Jens Peter Slæbæk føler ikke, at han selv vil kunne sikre den del, når der i øvrigt er nok andet.

- Uanset travlheden på Torneløkke, så konstaterer jeg i dag, at der er blevet fleksibilitet, så der kan holdes nogle fridage, men ikke ligefrem 14 dage i træk må jeg hellere sige, hvis min kone læser det, slutter Jens Peter Slæbæk.

Efter landbruget – en serie om landmænd, som har fået anden beskæftigelse.

Læs også