Landbrug kan være en turistfælde

Landbruget har årligt 250.000 overnattende turister. Turisterne er imidlertid ikke vant til at færdes på et landbrug. Derfor kan forebyggelse og en god forsikring betale sig.

Landboturisme er en god ide. Med 250.000 årlige overnatninger er bondegårdsferie, bed & breakfast, eller hvad man nu vælger at kalde det, også en særdeles god ekstraindtægt for landmænd, som har lidt plads i overskud.

Imidlertid er der en række ting, landmanden skal huske at tænke på.

Svend-Anker Worm, som er agronom i forsikringsselskabet Topdanmark, minder i hvert fald om nogle gode råd, landmanden med fordel kan tage højde for, inden han byder turisterne velkommen på sin gård.

Uvant på landbrug
- Turister er ikke vant til at færdes på en landbrugsejendom, så der er en del forholdsregler, man som landmand bør sørge for at tage, påpeger Svend-Anker Worm.

Han nævner som eksempler, at man skal huske at skærme af til gylletanken og steder, hvor man kan falde ned fra. Man skal sørge for, at alle liftophængte maskiner og for eksempel frontlæsere er sænket, hvis man har en »maskinlegeplads« – og nøglerne skal være fjernet fra alle maskiner.

- Endeligt er det selvfølgelig en god idé at sørge for god information om, hvor gæsterne må færdes og opholde sig, og hvor det ikke er godt at de opholder sig, siger Svend-Anker Worm.

Ansvarsdækning
- Uanset hvilke forholdsregler man tager, kan det stadig gå galt. Vi kan aldrig eliminere risikoen helt, og vi kan for eksempel heller ikke sætte en mistet finger på igen, hvis det skulle gå så galt. Til gengæld kan vi sikre landmanden, at han ikke får økonomiske kvaler af en eventuel ulykke på sin jord. Derfor er det vigtigt med en forsikring, der tager højde for, at der kan være turister på gården, siger Svend-Anker Worm, og fortæller, at Topdanmark har udvidet ansvarsdækningen, så den dækker bredere.

- Hvis en gæst knækker en tand på en bolle, bagt på gården, hvis et barn kommer til skade på gårdens legeplads, som jo er at regne som en »halvoffentlig« legeplads, eller noget helt tredje, som gårdejeren kan drages til ansvar for, fortsætter Svend-Anker Worm.

Han nævner, at forsikringen i øvrigt kan gå begge veje. Den kan således også tilpasses til at dække landmanden ind, hvis en gæst ødelægger noget i den beboelse, de lejer.

Læs også