Nu vil FirstFarms til at tjene penge

Den negative udvikling er vendt, lyder det fra FirstFarms, selvom de kommer ud med et minus på bundlinjen for 2010. Resultatet før skat er dog forbedret med over 30 mio. kr. i forhold til året før.  

FirstFarms har vendt udviklingen.

Sådan skriver adm. direktør Per Villumsen i selskabets årsrapport for 2010. FirstFarms, der driver en mælkeproduktion med over 5.000 kreaturer og over 15.000 hektar jord tilsammen i Slovakiet og Rumænien, fik således markant forbedret driften i 2010.

Det barske 2009, hvor der blandt andet var en direktørfyring, og et stort underskud på 42,2 mio. kr. før skat, blev i 2010 vekslet om til et minus på 11,9 mio. kr. Omsætningen for FirstFarms endte i 2010 på 85 mio. kr. mod 75,6 mio. kr. i 2009.

Til trods for de positive udmeldinger fra selskabet om, at udveklingen er vendt, så blev FirstFarms resultat dog mindre end forventet. Selskabet meldte sidste år ud, at de forventede et resultat før skat på mellem minus 5 og 0 mio. kr for 2010.

At man ikke nåede dette forklares med, at man havde et ekstraordinært tab på 10 mio. kr. i 2010 som følge af oversvømmelser i Slovakiet, hvor man havde cirka 1.100 hektar jord til at stå under vand.

- 2010 har været brugt til at trimme og effektivisere de aktiviteter, der tidligere er igangsat. Også 2011 vil være koncentreret om driftsoptimering så selskabet i slutningen af 2011 vil være i stand til at flytte fokus tilbage på realisering af de strukturelle vækstmål der ligger i selskabets mission og vision, skriver Per Villumsen i årsrapporten.

Plus i 2011
For 2011 forventer FirstFarms, at der yderligere kommer gang i forretningen. Ikke mindst fordi, at et staldbyggeri i Slovakiet med plads til 2.700 køer, der har været væsentligt forsinket, men som nu er færdigt og i brug, i de kommende år vil være et væsentligt aktiv for at sikre en høj og stabil mælkeproduktion.

- Udfordringen er i øjeblikket at få produktionen op på et tilfredsstillende niveau, men trenden i mælkeproduktionen er opadgående. Der bliver nu endelig mulighed for at få selskabets kapacitetsomkostninger til mælkeproduktionen fordelt på en større produktion, således at enhedsomkostningerne kan sænkes, hedder det i årsrapporten.

For 2011 forventer FirstFarms en omsætning på 125-130 mio. kr. samt et resultat før skat på 10-15 mio. kr. Det vil i så fald være en forbedring i indtjeningen på cirka 25 mio. kr. og også være første gang siden 2007, at selskabet ikke kommer ud af et år med røde tal på bundlinjen.

Læs også