- Kommuner betegner regler som teknologiske monstre

Der var hug til Grøn Vækst og landmandsejede andelsselskaber, men ros til landbrugsrådgivningen, da Sønderjysk Familielandbrug holdt generalforsamling i Agerskov.

"Teknologiske monstre med urealistisk tidsplan, hvor økonomien mangler". Ordene blev sagt af Sønderjysk Familielandbrugs formand, Erik O. Petersen, ved årets generalforsamling på Agerskov Kro, men det var faktisk en beskrivelse, som stammer fra et par af de sønderjyske kommuner. "Monstrene" er de mange regler i Grøn Vækst, som altså ikke kun giver dybe furer i panderegionen blandt landmænd, men også blandt de kommunale medarbejdere. Familielandbrugsformanden gav to eksempler:

- Staten yder et bloktilskud til kommunerne, som skal bruges til at få reglerne ført ud i livet. Men tilskuddet udbetales i forhold til indbyggertal. Derfor får Aarhus 900 kroner pr. hektar og Tønder blot fire kroner pr. hektar. I Tønder har statens miljøcenter desuden beregnet, at kommunen har 999 kilometer målsat vandløb, men kommunen får det kun til 750 kilometer. Grunden til forskellen er ifølge Tønder Kommune, at miljøcentret har brugt for gamle kort. Sidstnævnte er jo netop lige dét, Landbrug & Fødevarer har prøvet at forklare politikerne: at der bruges forkerte og forældede data til beregningerne i Grøn Vækst, pointerede Erik Petersen.

Han havde heller ikke de store roser med i sin beretning til andelsselskaber, der ellers ejes af landmændene selv. Han bebrejdede selskaberne for ikke at tage hensyn til de kriseramte landmænd ved i løbet af de seneste år at have skruet op for størrelsen på gebyrerne.

- I 2010 leverede jeg hele min høst på 250 ton korn til SAF i Skærbæk. For at få det renset, blev der trukket 27.000 kroner på kontoen til renseomkostninger og tørring. Med en gennemsnitspris på 110 kroner pr. 100 kilo svarer det til, at de første godt 20 ton af min høst går til omkostninger. Det giver ikke mig fornemmelsen af, at der er medejerfordele hos DLG, fastslog Erik Petersen.

Den sønderjyske familielandbrugsformand havde til gengæld ros til Landbrugsrådgivning Syd (LRS), som familielandbrugene i hele Region Syddanmark står bag. Trods underskud i rådgivningens årsregnskab er der kommet flere kunder i butikken. I 2010 åbnede LRS en afdeling i Ry, og sammen med det andet nye kontor i Svendborg er omkring 200 nye kunder kommet til især Den Grønne Revisor - både landmænd og erhvervsdrivende fra andre brancher.

En del af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen havde også ros med til LRS for dens råd og vejledning.

Læs også