Landbruget mangler bankernes forståelse

Niels Rasmussen langede på generalforsamlingen i Centrovice ud efter den finansielle sektor, der øjensynligt ikke føler en forpligtelse til at skubbe samfundsøkonomi i gang igen.

Landbruget gennemlever netop nu den værste krise siden 30'erne. Situationen er skabt i en kombination af finanskrise, en lang periode med lav indtjening og dårlige politiske rammevilkår.

- Trods de dårlige vilkår er der dog stadig nogle, der formår at tjene penge, påpegede formanden Niels Rasmussen, da han i onsdags aflagde beretning på Centrovice's generalforsamling på Dalum Landbrugsskole.

- Spredningen i de frembragte resultater er stor, men det seneste år viser svag optimisme med en stigning, der dog slet ikke er tilstrækkelig. Mange analyser og resultater finder frem til, at den bedste tredjedel tjener penge, og vi efterlader måske det indtryk, at den bedste tredjedel er en veldefineret størrelse, som kan peges ud. Det er dog kun en lille del som permanent ligger i den bedste tredjedel. Vandringen er stor ud og ind af gruppen, så hvis nogen tror, at vi bare kan finde den bedste tredjedel og få dem til at trække landbruget frem, bliver det svært, påpegede formanden.

Rulletrappe
Niels Rasmussen pointerede, at afregningsprisen for svinekød ikke har været dækket produktionsprisen i mange år, faktisk i de sidste otte ud af 10 år. Der har ikke de sidste 35 år været så lang en periode med dårlig indtjening i svinesektoren.

Til gengæld ser det lidt bedre ud for kvægbruget.

- Her har afregningspriserne været stabile til i den sidste periode at være stigende. Det, som ødelægger økonomien for mange kvægbrugere, er en dramatisk udvikling i omkostningerne, nævnte Centrovice-formanden.

Direktør Dorit Greve, der som noget nyt på generalforsamlingen, medvirkede ved aflæggelsen af beretningen med en faglig del, pointerede, at effektiviteten er steget markant i landbruget siden finanskrisen.

- Selv der er produceres flere grise pr. årsso, en højere tilvækst i slagtesvineproduktionen og mere mælk pr. årsko, så er der stadig ikke overskud. Landbrugets indtægter udhules af omkostningsudviklingen med et fald i bytteforholdet på cirka tre procent om året. Det er faktisk, som at tage den forkerte rulletrappe. Hvis du ikke bevæger dig op med samme hastighed, som den bevæger sig ned, ja så ender du trods indsatsen nede, påpegede direktøren.

Kunstigt åndedræt
Niels Rasmussen understregede dog, at det som landboforeningsbestyrelse ikke er en opgave at bekræfte landmændene i, at erhvervet er i krise.

- Udfordringen må være at forbedre vores vilkår og indtjening ved at rette fokus tre steder hen. Dels mod os selv, afsætningsvirksomhederne og mod politikerne, som skaber rammerne.

- Faktum er imidlertid, at vi landmænd ikke længere har konjunkturgevinster til at dække hullet med. Det nye er ikke, at vi ikke tjener penge, det nye er, at vi ikke længere kan blive finansieret, påpegede Niels Rasmussen og rettede blikket mod banksektoren.

- Den generelle opfattelse i sektoren er, at banken står til ansvar for de penge, der er lånt ud, men banken har en klar forventning om at få pengene igen. Jeg tror derfor ikke, der i fremtiden bliver plads til, at kvægbruget betaler 2,25 kroner for et kilo kvote, som skal afskrives over blot tre år.

- Der er behov for kunstigt åndedræt i en periode. Det er bankerne på det rene med. Men det er ud fra et krav om åbenhed, offensiv tilgang til løsninger og en forventning om, at der i tale og handling bliver erkendt, at verden er forandret. Der tillades ingen hellige køer.

Fyn hårdt ramt
Niels Rasmussen understregede i sin beretning, at Fyn er særligt hårdt ramt.

- Priserne på jord steg mest på Fyn, da det hele var opadgående trend - efterfølgende har faldet også været størst. Efter Fionia Banks kollaps og at der nu er 36 landbrug tilbage i Nova Bank gør, at situationen på Fyn gøres yderligere kompliceret af, at der er en klump af ejendomme, som skal omsættes, inden vi kan få skabt et synligt nyt marked.

Formanden var samtidig meget forundret over, at Nykredit nu varsler stigende bidragssatser.

- Det stemmer heller ikke ret godt overens med udmeldinger om fald i restancer og en stabilisering af jordprisen. Jeg syntes, det er uanstændigt, i den nuværende situation at lade bidragssatser stige op mod to procent for visse engagementer.

Manglende ansvarlighed
Samtidig beklagede han også, at enkelte banker har meldt ud, at de ønsker at trække sig ud af landbrugsmarkedet.

- Det er dybt beklageligt, at Alm. Brand Bank skubber yderligere ejendomme ud på et marked, hvor det ikke er muligt at skifte bank samtidig med at de frie markedskræfter sat ud af spil. Det er et produkt af manglende ansvarlighed og forståelse for situationen.

- Andre banker melder lige så klart ud, at landbrugsporteføljen skal sænkes, og på vores bankrunde har vi endnu ikke hørt nogle udtale sig om det modsatte. Rating af landbrug er ikke god – vi er sat i bås med boligspekulanter og dermed uønsket i større omfang.

Humørkurve
Centrovice-formanden har ikke megen forståelse for, at bankerne ikke føler en forpligtelse på at få skubbet samfundsøkonomien i gang igen, og ikke kun tænker på at konsolidere bankerne til glæde for aktionærerne.

- Man kunne måske tænke, at der var nogle politikere, der rettelig kunne have nogle forventninger til den finansielle sektor efter bankpakke 1, og 2, sagde Niels Rasmussen, der finder, at bankerne vurderer på en alt for kort bane. I stedet opfordrede han til at etablere et investeringsmiljø omkring det, man opfatter som fortsættende bedrifter.

- Det er det, som skal bringe udviklingen den rigtige vej, sagde han og pegede på humørkurven ude hos landmændene som en begrænsende faktor, som bankerne overser.

- Det er i bund og grund den ressource, som skal sikre pantet på bøgerne.

¢ Centrovice er ikke en traditionel erhvervsorganisation, men et interessefællesskab omkring hele bedriften, hele erhvervsvirksomheden og dermed også omkring familiens ve og vel. Derfor har vi også et tilbud i Centrovice indenfor både det juridiske, sociale og personlige område i form af coaching og rådgivning.

¢ Driftsresultatet for 2010 viser et underskud på 2.035.000 kroner før finansielle poster og skat. I dette resultat er indeholdt engangsomkostninger til flytning og omkostninger til fratrædelse på cirka 2,8 millioner kroner. Efter rådgivning fra revisionen har vi valgt at aktivere det regnskabsmæssige skatteaktiv på minus 4,3 millioner kroner på baggrund af den økonomiske udsigt for erhvervet og dermed foreningen. Årets resultat stemmer rimelig overens med bestyrelsens målsætning om, at foreningen ikke i disse år skal samle penge sammen, henset til den dårlige økonomi i erhvervet.

¢  Et politisk lobbyarbejde uden sidestykke i dansk politik blev efter den tekniske høring om Grøn Vækst i kommunerne sat i gang. Jeg vil udtrykke min uforbeholdne ros til Venstres fynske folketingspolitikere, med fødevareordfører Erling Bonnesen i spidsen. At hale en debat om Grøn Vækst væk fra embedsværket i miljøministeriet og ned i folketingsgruppen, samt starte en faglig debat om elementerne, det er godt gået.

¢  Centrovice's holdning til en sydfynsk nationalpark er helt klar. Landbruget har ikke noget at bruge den til. Området er i forvejen et af de hårdest ramte områder med reduktionskrav på 6,2 kg pr. hektar i vandoplandet til netop Det Sydfynske Øhav.

¢ Centrovice planlægger en bioenergikonference til september. Målet er at samle alle aktører omkring bioenergi under overskriften »Det fossil-frie Fyn«. Miljøkommissær Conni Hedegaard har allerede meddelt sin ankomst.

¢ Jeg drømmer om et Danmark, hvor landbruget er respekteret for at være en del af løsningen på landets udfordringer.

¢ Jeg drømmer om et Danmark, hvor den politiske debat imellem landmænd og det øvrige samfund skaber win-win situationer, som gør det nemmere for os alle.

¢ Jeg drømmer om et farvel til fordommen om »Sure Gamle Mænd«, og et goddag til dialogen med alle.

¢ Jeg drømmer om, at vi har bragt samfundet til at forstå, at det ikke er et spørgsmål om, vi landmænd skal overleve, men at det er et spørgsmål om, at de vilkår vi gives, skaber det landbrug Danmark får. For Danmark har ikke råd til at undvære de 65 milliarder kroner i eksportindtægter, og 150 000 arbejdspladser i udkantsdanmark, som vi leverer.

Læs også