Aktive unge i landbruget

Stort fremmøde til Fyns LandboUngdoms årsmøde på Dalum Landbrugsskole.

Ikke færre end 50 – næsten en tredjedel af alle medlemmerne – var mødt frem, da Fyns LandboUngdom torsdag den 10. marts afholdt ordinært årsmøde på Dalum Landbrugsskole.

- Landbruget har i den forløbne tid været ude i mange problemer, fastslog formanden, Johan Bebe, i sin beretning. Alligevel er der en vis optimisme, og vi håber at få nogle bedre afregninger for vore produkter, så vi kan få tålelige vilkår. Desuden er det nu, vi har muligheder for at komme ind i erhvervet. I den forbindelse er det vigtigt at skabe et godt samarbejde med bankerne. I øvrigt ser vi, at landbrugsskolerne aldrig har oplevet så stor tilstrømning som for tiden. En stor del af eleverne kommer fra byerne.

Mange aktiviteter
- Der har været mange aktiviteter i årets løb, fortsatte Johan Bebe. På det landsdækkende årsmøde i foråret blev Jeppe Bomann fra Fyn valgt til landsformand for LandboUngdom.

- Traditionen tro var vi på Det Fynske Dyrskue sammen med Dalum Landbrugsskole. Dyrskuet bød blandt andet på stormvejr. Resultatet blev, at vi fik et nyt telt midt i det hele. Regionstraktortrækket i Sandholt Lyndelse gav et fornuftigt overskud. Sidste år hjalp mange fra LandboUngdom til ved Land-Live. Vi vil fortsat være med, og vi udvikler konceptet i samarbejde med Land-Live. Først på vinteren var vi på TV2 Fyn. I januar havde lokalforeningerne generalforsamlinger. Og vi havde årsfest i januar med 70 til spisning.

- Jeg kom hjem for et år siden efter et år i Australien. I det forløbne år var vi i nogle måneder uden ungdomskonsulent. Vi fik ansat en, som hurtigt stoppede igen. Jeanette Glasdam fungerer nu som ungdomskonsulent – sideløbende med at hun arbejder på landbrugsskolen, fortalte Johan Bebe, der understregede, at LandboUngdom er en ungdomsforening for unge på landet – ikke kun for landmænd.

Praktik og Åbent Landbrug
Per Brems, der er bestyrelsesmedlem i Centrovice og blandt andet medlem af det fynske praktikpladsudvalg, omtalte YJ-lånene og understregede, at chancerne for at komme i gang som landmand er så gode, som de ikke har været siden 1982.

- Derfor, sagde han, skal I sørge for at få lavet en strategivurdering i forbindelse med banken. I skal vise, hvad I står for, også over for andre end Landbrug & Fødevarer.

- I praktikpladsudvalget havde vi en lidt svær start sidste år, erkendte Per Brems. Men så kom Jeanette Glasdam ind, og der kom styr på formaliteterne. Vi har stadig noget med 3F- og konsulentsamarbejdet. Når det begynder at stramme til, er det kun fagforeningen, der er på jeres side. Der står jeg på den anden side. I øvrigt har vi generelt set ikke haft de store sager på Fyn. To har fået frataget godkendelsen som praktikpladser.

- Med hensyn til Åbent Landbrug er I meget velkomne til at henvende jer til TV2 Fyn og/eller Centrovice. Endvidere ligger der en stor pengepose hos Landbrug & Fødevarer. Blandt andet med hensyn til aktiviteterne 3. søndag i september er der en pulje, der kan søges støtte fra.

Valg og legater
Johan Bebe blev enstemmigt genvalgt til en ny periode som formand for Fyns LandboUngdom.

Næstformanden, Peter Kock, oplyste, at Fyns LandboUngdom har indstillet Johan Bebe til titlen »Årets LU’er«. Valget sker ved internetafstemning, og udnævnelsen foregår ved LandboUngdom’s årsmøde, lørdag den 30. april på Nordjyllands Landbrugsskole i Nibe.

Fyns LandboUngdom’s Jubilæumslegat blev uddelt i seks portioner à 3.000 kroner. Modtagerne var Gustav Rabølle Knudsen, Rudkøbing, Peter Aagaard Madsen, Årslev, Lars Larsen, Middelfart, Valdemar Rosenkilde Clausen, Søndersø, Rasmus E. Christiansen, Vissenbjerg, og Steffen Møller, Bagenkop.

FAF-legatet på 5.000 kroner blev af repræsentantskabsmedlem i DLG, Jens Henrik Andersen, Bogense, overrakt til Ole Clausen, Sydfyns LandboUngdom.

Pløje-DM
Forstander Jørgen P. Jensen, Dalum Landbrugsskole, takkede for samarbejdet i det forløbne år – både i medgang og modgang – og tilsagde fortsat opbakning fra skolens side.

Gustav Rabølle Knudsen fra pløjeudvalget oplyste, at Fyns LandboUngdom i år skal være vært for DM i pløjning. Stævnet skal foregå på den samme mark ved Årslev, hvor der i 1985 blev afholdt VM i pløjning. Der ventes deltagelse af 40 landboungdomspløjere og 40 veteranpløjere. Arrangørerne håber på en stor maskinudstilling og regner med ca. 2.000 gæster.

Læs også