L&F: Vi opnår altså politiske sejre

Landbrug & Fødevarer har opnået masser af politiske resultater. Eksempelvis er vandplanerne blevet en anelse mere spiselige end i første udkast, lød det på debatmøde i Sorø, der havde fokus på Axelborgs politiske arbejde.

- Det, der er problemet herude i mulden, det er, at vi ikke rigtig ved, hvad det er, I laver.

Sådan lød det lettere frustreret fra en af de landmænd, der onsdag aften havde valgt at deltage i Gefions debatmøde i Sorø om Landbrug & Fødevares arbejde med at påvirke politikerne.

Udbruddet kom efter, at Landbrug & Fødevarers miljødirektør, Niels Peter Nørring, var kommet med et indlæg, hvor han blandt andet gav eksempler på, hvordan organisationen konkret har spillet en rolle i at påvirke politikerne i Grøn Vækst.

Her nævnte Niels Peter Nørring vandplanerne, som trods det, at der er stadig her er flere udfordringer tilbage at løse, så er de ændret en smule til det bedre, da de i efteråret blev sendt i høring, i forhold til, hvordan de så ud første gang, da de blev præsenteret.

Vandplanerne blev første gang præsenteret i januar 2010 og blev her sendt i teknisk forhøring i kommunerne.

- I løbet af foråret var der så totalt lukket. Vi kunne intet få at vide om, hvordan vandplanerne ville kom til at se ud. Vi spurgte embedsmændene, og vi spurgte miljøminister Karen Ellemann, men de ville intet sige, sagde Niels Peter Nørring.

Ting slap ud
Han fortalte, at det så i sommer pludselig slap ud, at vandplanerne ville blive sendt i høring midt i september. Og her er der altid nogen, der kommer til at sige lidt mere, end de skulle. Folkene i Landbrug & Fødevarer hørte, at miljøministeren havde i tankerne at sende de samme vandplaner ud i høring, som de havde gjort i den tekniske forhøring, fordi der er et kæmpe arbejde i at revidere i dem.

- Der kan jeg lige så godt sige det, som det var. Michael Brockenhuus-Schack og jeg var herefter en tur nede hos Karen Ellemann. Vi fortalte hende, at det var fuldstændig uacceptabelt. Hun skulle vide, at vi ville gå massivt til politikerne og sige, at der skulle ske væsentlige forbedringer. Den bølge, hun havde set af protester i januar, ville nemlig blive en tsunami, hvis hun lagde de samme planer frem engang til, sagde Niels Peter Nørring.

200 sprøgsmål
Han fortalte, at Landbrug & Fødevarer efter mødet med ministeren tog en hel række af møder med politikere i regeringspartierne og Dansk Folkeparti, og fortalte dem, at der altså skulle gives nogle væsentlige indrømmelser og åbninger i vandplanerne.

- Den indsats medførte, og det er faktisk historisk, at der blev stillet ikke mindre end 200 spørgsmål fra Venstres folketingsgruppe til deres minister. Det sker stort set aldrig, at der bliver stillet mere end et eller to spørgsmål i en gruppe til en minister. Folketingspolitikerne tog den her sag meget alvorligt, lød det fra Niels Peter Nørring.

Af de konkrete forbedringer i forhold til de vandplaner, der tidligere er sendt ud i høring, er ifølge Niels Peter Nørring, at der nu skal gives fuld kompensation til landmændene med de tab, de må have på vandløb, der løber over, eller hvor markens drænsystem ikke virker. Kommunerne må intet sætte i gang, før pengene er der.

- Sådan så det oprindelige udkast altså ikke ud. Det er faktisk en stor sejr, lød det.

Bliv nu mere synlige
Det var præcis historier som denne, den frustrerede mødedeltager, der hedder Svend Eriksen, og som er viceformand i Gefion, gerne ville have mere frem i lyset.

- Det er jo fantastisk godt, det som du nævner dér, Niels Peter. Men vi ved det bare ikke. Vi har svært ved at forklare vores medlemmer, hvad det er, I laver, og hvad det er, I vil. Vi savner den synlighed. Jeg vil gerne appellere voldsomt til, at I bliver mere synlige, sagde Svend Eriksen.

Han efterlyste, at Landbrug & Fødevarer gjorde mere som fagforeningerne og tydeligt kommer ud med, hvilke krav det er, de gerne vil igennem med, inden de går ind i forhandlingerne med politikerne.

Dum idé at tage æren
Til netop denne debat om, at gå ud at tage æren for politiske sejre og blive mere synlige på den front, lød det fra Morten Homann, der sad i Folketinget fra 2001-2007 for SF, men som i dag er skattechef på Videncentret for Landbrug i Skejby, at det altså ikke altid er nogen god strategi.

Han mener, at det er vigtigt, at landmændene gør sig klart, at der altså er et spil, der hedder »kampen om æren«.

- Hvis nu Niels Jørgen Pedersen (stedfortrædende formand for primærsiden i  Landbrug & Fødevarer, red.) gik ud med hænderne over hovedet efter et møde med Karen Ellemann, og sagde: Hør nu her venner, nu skal I høre, hvad jeg har fået igennem, ved I så, hvad der ville ske? Så ville miljøministeren med det samme have oppositionens ordførere i haserne, lød det fra Morten Homann, der fortalte, at tingene så næppe ville komme igennem i den form, som landbruget gerne ville have.

- Så må man altså leve med, at det er miljøministeren, der er i fjernsynet og tager æren - og ikke Brockenhuus eller Niels Jørgen, lød det fra Morten Homann.

Læs også