Truer grovvareselskaber med retssag

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion har fået udarbejdet et juridisk responsum, som de mener, klart konkluderer, at de fleste grovvarefirmaer uretsmæssigt har undladt at betale for spirede rapsfrø.

Konflikten mellem landbruget og grovvareselskaberne om afregningen for spiret raps er gået i hårknude.

Det mener i hvert fald Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion. Mange landmænd har efter udvalgets opfattelse store beløb til gode i grovvareselskaberne, fordi selskaberne uretmæssigt har undladt at betale for de spirede rapsfrø.

Og til trods for, man igennem længere tid arbejdet på en forhandlingsløsning, er det endnu ikke lykkedes. Nu opfordrer Landbrug & Fødevarer, Planteproduktin til, at der føres en principsag ved domstolene, så landmændene kan få de penge, man mener, de har ret til.

Flere kontakter
- Vi er blevet kontaktet fra flere af de lokale landbrugscentre, som har bedt os om at få lavet en juridisk vurdering af det her. Det har vi fået nogen til. Og den vurdering, der er kommet, er i vores øjne sådan set helt klar:

Den måde, grovvareselskaberne har afregnet på, er ikke måden, det må gøres på, siger Svend-Aage Steenholdt, næstformand i Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Han anerkender dog, at der selvfølgelig er tale om en juridisk vurdering, og andre øjne der ser, kan have en anderledes mening på tingene.

Sætter sig sammen
Selv ser Svend-Aage Stenholdt da også helst, at parterne kan sætte sig til forhandlingsbordet for at finde en rimelig løsning på problemet.

Det vil nemlig være bedst for alle parter, mener han.

 - Det, at vi kommer med den her melding om opfordringen til at køre en principsag ved domstolene, er jo mindst lige så meget for at lægge maksimalt pres på grovvareselskaberne som overhovedet muligt, så man sætter sig sammen ved forhandlingsbordet og finder en mindelig løsning, siger Svend-Aage Steenholdt.

 

Læs også