Mobil foderfabrik på vej

FODERBIL: Helt nyt foderkoncept ser næste år dagens lys fra det nystartede CR Foderservice.

I flere nabolande, blandt andet i Tyskland og Holland, har mobile blandeanlæg til fremstilling af foder af landmandens egne produkter været kendt i over 20 år. For første gang kommer dette alternativ til både hjemmeblandet og fabriksfremstillet foder nu på det danske marked.

Det er det nystiftede CR Foderservice i Gamby på Vestfyn, som introducerer det nye koncept, hvor korn, råvarer og mineraler blandes direkte på landmandens ejendom.

- Dermed undgår den enkelte landmand omkostninger til transport af korn og foder over lange afstande - og sparer samtidig korn- og foderstoffabrikkernes avance og dyre behandlingsomkostninger, fastslår Niels Frost Rasmussen, der er manden bag CR Foderservice.

10 tons i timen
Anlægget er opbygget på en lastvogn som en lille foderfabrik med slaglemølle, valse, dosering af flydende råvarer samt blander - og blandekapaciteten er 10 tons i timen.

Det mobile anlæg, der er godkendt af Plantedirektoratet, har omkring 2.000 recepter i computeren, og derfor kan landmanden have sin egen foderblanding fra gang til gang.

- Vi tilbyder ganske enkelt lønarbejde, hvor landmanden leverer eget korn fra sit lager sammen med indkøbt soja og mineraler. Lastbilen, som rummer 12 tons, kan derefter forarbejde og blande ingredienserne og levere det i gårdens siloer, forklarer Niels Frost Rasmussen.

Kendte branchefolk
Selv har han over 25 års erfaring med foderstoffer, som søn af Carl Rasmussen og medindehaver af den tidligere familievirksomhed i Gamby.

Han har allerede mærket så stor interesse for det nye fremstillingskoncept, siden virksomheden blev etableret pr. 1. oktober i år, at Steen Lindegaard Aaen pr. 1. november er blevet tilknyttet som salgschef. Han er ligeledes et kendt ansigt i grovvarebranchen med over 20 års erfaring.

Steen Lindegaard Aaen og Niels Frost Rasmussen vil i den kommende tid besøge landmænd for at vise konceptet og besigtige landmandens forhold, så de kan være klar til den kommende sæson.

Undgår investeringer
- De første to mobile anlæg fra vor tyske leverandør får vi i juni næste år, så derfor er der mulighed for interesserede kunder at få tilrettelagt forholdene på gården til vort nye koncept, siger Niels Frost Rasmussen, og peger på flere klare fordele i en tid, hvor der er stor fokus på omkostningerne i bedrifterne.

- Landmanden behøver ikke investere i nogen form for dyrt udstyr for at komme i gang med vort fuldgyldige alternativ til færdigfoder og hjemmeblanding. Fordelen er, at landmanden kan beholde sit korn på ejendommen og derefter købe proteinfoder eller sojaskrå og forblanding for at opnå en færdig fuldfoderblanding helt på linje med den, han i dag køber hos grovvaren.

Niels Frost Rasmussen nævner også fordelen ved at have fuld gennemsigtighed med priserne på de råvarer, som indgår i blandingen, samt råvarernes beskaffenhed. Og samtidig selv at kunne sammensætte individuelle og fleksible foderblandinger specielt tilpasset til den enkelte besætnings krav, livscyklus og sundhedsstatus.

I første omgang satser CR Foderservice på markedet på Fyn og Trekantsområdet, men senere er det planen at udvide med flere mobile blandeanlæg til andre landsdele.

Læs også