Dansk landbrugsprojekt i Rusland søger nye investorer

AKTIEKAPITAL: 28 danske aktionærer søger ny kapital til videreudvikling af farm i Kaliningrad.

28 danskere, som for to et halvt år siden købte en farm i Rusland, er nu klar til at videreudvikle projektet, der i dag består af en gammeldags svine- og mælkeproduktion samt et markbrug på 2.800 hektar.

Dertil er der brug for nye aktionærer, og formanden for selskabets bestyrelse, Kurt Landved, Otterup, forventer, at ejerkredsen fremover også kommer til at bestå af investorer, som ikke er landmænd eller som på anden måde har tilknytning til landbrugserhvervet.

- Det er nok ikke primærlandmændene, der har den største frie likviditet i øjeblikket, så vi hilser også investorer udenfor landbrugserhvervet velkommen i ejerkredsen – også for at få det indspark, som det kan give os, siger Kurt Landtved.

Høje vækstrater
Han understreger samtidig, at de nye aktionærer ikke skal forvente at kunne stikke en hurtig, økonomisk gevinst i lommen. Projektet er mere baseret på forrentning i form af en stigning i aktiernes værdi.

- Man skal ikke investere hele familieformuen i et projekt i Rusland. Omvendt er der et meget stort potentiale. Rusland er ikke selvforsynende med fødevarer, men stiler voldsomt efter at blive det, og økonomien er i hastig udvikling – ikke mindst i Kaliningrad området, hvor vækstraterne de seneste år har været tocifrede, fortæller Kurt Landtved, der ligesom en række af de øvrige 28 investorer har erfaring fra tidligere landbrugsprojekter i Østeuropa.

Det nye udviklingsprogram for farmen ved Kaliningrad, der løber frem til 2018, kræver investeringer på cirka 16 millioner kroner. Investeringsfonden for Østeuropa (IØ) har givet tilsagn om et lån på 11,2 millioner kroner. De resterende 5 millioner – og gerne mere – sker ved nyudstedelse af aktier.

Sigter mod 800 køer
De nye investeringer vil først og fremmest blive brugt til en opgradering af farmens mælkeproduktion. Svineholdet udfases og realiseres, fordi IØ ikke ønsker at investere yderligere i svineproduktion.

- Investeringerne på kvægsiden bliver på cirka 1,5 millioner euro og betyder, at den nuværende besætning på 200 malkekøer bliver udvidet til 520 køer med mulighed for en yderligere udvidelse til 800 køer, hvis der bliver tegnet aktier udover de 5 millioner kroner, fortæller Kurt Landtved.

Hvis der bliver tegnet aktier udover de 5 millioner kroner, vil de første 2 millioner kroner blive brugt til opkøb af jord, hvis der bliver jord udbudt til salg i nærområdet. De næste 2 millioner vil blive brugt til udvidelsen til 800 køer.

- Hvis der skulle komme 2 millioner kroner yderligere, vil vi bruge dem til at renovere farmens svinehold, der i øjeblikket består af 200 søer. Men det vil i givet fald ske efter salg af svineproduktionen til et nyt selskab og dermed i et andet økonomisk regi, oplyser Kurt Landved.

Pæn modtagelse
De danske investorer er ifølge den fynske bestyrelsesformand blevet modtaget pænt af russerne.

- Vi er blevet modtaget med store forventninger og kun en smule naturlig reservation. Der er ingen, som spænder ben for os, og vi er hverken løbet ind i korruption eller den russiske mafia, understreger Kurt Landtved, som erkender, at hans interesse for at investere i Østeuropa også har en del at gøre med de fremtidige udsigter for landbrugsproduktion i Danmark.

- Jeg vil absolut ikke sige, at der ikke er nogen fremtid for dansk landbrug, men vi kommer ikke uden om, at der er nogle begrænsninger. Uanset hvad vi gør, så vil vi blive udsat for konkurrence fra lande med masser af plads og større udviklingspotentiale. Man kan så spørge, hvorfor vi investerer i Østeuropa og dermed er med til at konkurrere mod os selv, men den konkurrence bliver vi under alle omstændigheder udsat for, så vi kan lige så godt prøve at stå på flere ben, siger Kurt Landtved.

Den danske farm ved Kaliningrad hedder »Kujbujshevskoe«. Der er tale om et tidligere kollektivbrug fra Sovjet tiden. Indtil 1945 lå der på farmens frugtbare jord et prøjsisk gods ved navn Gross Degesen.

Målet for de danske investorer er at skabe en moderne, lønsom og attraktiv landbrugsvirksomhed til gavn for lokalsamfundet, selskabets ansatte samt ikke mindst aktionærerne selv.

Farmen ligger ved landsbyen Babuskino i den østlige del af Kaliningrad Oblast tæt ved grænsen til Litauen og består af mange driftsbygninger samt cirka 40 boliger, hvoraf en del står ubenyttet hen.

Arealmæssigt udnyttes et jordtilliggende på 2.800 hektar, hvoraf de 2.000 ejes af farmselskabet og et lille søsterselskab. Al jorden ligger lige rundt om farmen, og det er hensigten at opkøbe de resterende 800 hektar, som i dag lejes af kommunen.

Planen, som de nye investorer skal være med til at finansiere, forventes at føre til en produktion, som i 2013 forventes at være karakteriseret ved:

·        2.800 hektar landbrugsjord, hvoraf 2.280 dyrkes med salgsafgrøder

·        Malkekvægbesætning på 520 køer under dansk daglig ledelse

·        Renoverede og opgraderede driftsbygninger, kvægstalde, lagerfaciliteter, m.v.

·        Et mindre antal medarbejderboliger renoveret samt etableret gæstebolig

·        En drift under god orden med hensyn til for eksempel redelighed, miljø- og sociale aspekter

Læs også