Juletræsproduktion skal gribes professionelt an

Indtjeningen ved juletræsdyrkning kan svinge meget henover årene. Passer man sine juletræskulturer ordentligt, er det dog generelt en fornuftig forretning.

- Produktion af juletræer er ikke venstrehåndsarbejde. Og lad være med at plante juletræer i hjørner og kiler og på den dårligste jord. Som alle andre produktioner skal juletræsproduktion hele vejen igennem gribes professionelt an, hvis det skal give et fornuftigt økonomisk afkast, understreger skovrider Karsten Raae fra Skovdyrkerforeningen Øst.

Han var med, da Landbrug Øst forleden lagde vejen forbi hos juletræsproducent Egon Henriksen, Tuse-næs Plantage på Tuse Næs ved Holbæk.

18 tønder land (cirka 10 hektar) af Egon Henriksens i alt 40 tønder land er plantet til med nåletræer.

Tænk langsigtet
- Jeg plantede de første nåletræer for omkring 40 år siden. I dag ved jeg af erfaring, at skal man have noget ud af juletræsproduktion, må man så at sige have sjælen med i det - og så i øvrigt lære at tænke langsigtet, siger den erfarne juletræsproducent. 

- I begyndelsen plantede vi rødgran, som dels blev afsat som juletræer. De resterende træer fik lov til at vokse sig større, hvorefter de blev solgt og anvendt til produktion af paller. I dag er rødgranen gledet en del i baggrunden. Nu består bevoksningerne fortrinsvis af Nordmannsgran og Nobilis, fortæller han.

Nordmannsgranen betragtes som den perfekte træart til juletræsproduktion. Først og fremmest fordi den har en pæn form, men også fordi den kan stå meget længe indendørs, inden den begynder at tabe nålene.

Sidste år solgte Egon Henriksen cirka 2.000 juletræer - plus seks tons pyntegrønt fra Nobilis kulturerne.

Udmærkning kræver omhu
- Jeg har besøg af en skovfoged mindst to gange om året. Så kigger vi til de forskellige kulturer, og han mærker juletræer ud for mig. Det er af stor betydning, at det bliver gjort rigtigt. Der er nemlig flere hensyn at tage, når det skal besluttes, hvilke træer, der skal fjernes først fra en kultur, siger han og forklarer:

- Nogle har måske ikke den helt optimale størrelse, men skal måske alligevel fjernes for at give lys og luft til nogle omkringstående træer, så de kan udvikle sig optimalt og hjembringe en højere pris, end de ellers ville have gjort. Men overordnet set skal flest mulige træer sælges ved den højde og det udviklingstrin, som giver den bedste pris.

Priserne kan svinge meget
Karsten Raae understreger, at afsætningspriserne og dermed indtjeningen ved juletræsdyrkning kan svinge meget henover årene på samme måde, som det for eksempel er tilfældet med svinekød og minkskind.

- Passer man sine juletræskulturer ordentligt, synes jeg ikke desto mindre, det er en fornuftig forretning, siger skovrideren fra Skovdyrkerforeningen Øst.

Han viser den nyeste økonomiberegning på juletræsproduktion fra foreningen. Ifølge den koster det godt 40.000 kroner pr. hektar at etablere en juletræskultur med Nordmannsgran. Dette beløb dækker klargøring af arealet, planter (6.250 styk), plantning med maskine og indhegning af arealet.

Dyrkningsomkostninger
I de følgende 10 år løber der yderligere cirka 160.000 kroner på til efterplantning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, reparationsklip og fuglepinde, bundklipning, grundindklipning, formregulering og skudnibning, topskudsregulering, insektbekæmpelse, skovning af vragtræer og knusning af rester. Det giver samlede dyrkningsomkostninger i de 10 år, kulturen eksisterer, på godt 200.000 kroner pr. hektar.

Skovning og salg af juletræer begynder i år 6 og fortsætter i år 7, 8, 9 og 10. I beregningen har man regnet med, at 70 procent af de træer, der oprindeligt er plantet, ender med at kunne sælges som juletræer. Salget af 4.375 juletræer pr. hektar over de fem år indbringer i runde tal 450.000 kroner pr. hektar.

Kulturerne skal passes
- Skal man opnå at sælge 70 procent af de plantede træer som juletræer, er det en klar forudsætning, at kulturen passes professionelt og rettidigt. Undertiden ser vi udbytter på over 70 procent, men er man ikke over kulturerne hele tiden, når man aldrig derop. Passer man ikke sine juletræskulturer, er juletræsproduktion en yderst tvivlsom forretning, lyder det fra Karsten Raae.

- Oparbejdningen, altså fældning og pakning, løber op i cirka 100.000 kroner pr. hektar over de fem år. Tager man salgsindtægten på cirka 450.000 kroner pr. hektar og trækker dyrkningsomkostningerne på cirka 200.000 kroner og oparbejdningsomkostningerne på cirka100.000 kroner fra, giver det en nettoindtægt på lige omkring 150.000 kroner pr. hektar, forklarer han.

Selv om nåletræerne ikke er naturligt hjemmehørende her i landet, har Danmark siden 1970’erne udviklet sig til Europas største eksportør af juletræer.

- Hovedingredienserne er know how, et velegnet klima og en effektiv markedsføring, slutter Karsten Raae.

Læs også