Flere har købt udsæd tidligt i år

Flere landmænd har i år bestilt udsæden tidligt og dermed sparet penge, konstaterer grovvareselskab.

Flere landmænd end normalt har bestilt deres udsæd tidligt i år, oplyser Bent Nissen, såsædschef i Danmarks største grovvareselskab, DLG.

- Sammenlignet med tidligere år er der cirka 15 procent flere landmænd, der har bestilt udsæden tidligt, det vil sige for en stor dels vedkommende før verdensmarkedspriserne steg i juli måned. Dét har de fået en pæn gevinst ved, konstaterer Bent Nissen, der har noteret sig en stigning i såsædspriserne på cirka 50 kroner for de mest efterspurgte sorter siden sæsonens start.

I DLG Randers-Djursland bekræfter afdelingsdirektør Leif Nielsen, at flere landmænd end normalt har benyttet sig af DLG’s tilbud om blandt andet at købe Hereford- og Smuggler hvedeudsæd tidligere end normalt.

Leif Nielsen oplever i år en øget interesse for at købe certificeret udsæd i takt med, at verdensmarkedspriserne er steget.

Fordele
- Hvis afgrøderne på markerne får en højere værdi, så stiller landmanden også højere krav til såsæden. De højere priser på verdensmarkedet betyder derfor, at landmændene bliver mere opmærksomme på at optimere indsatsen i markerne, og som en naturlig konsekvens heraf anvende sædekorn, der er certificeret og ikke så langt ude i generationerne, osv. lyder forklaringen fra Leif Nielsen.

Leif Nielsen tror også, at en mere tidspresset høst kan få landmændene til at købe mere certificeret såsæd.

- Hvis landmændene bruger egen såsæd, skal den renses og bejdses, og det er måske ikke alle, der får tid til det.

Vil så vinterraps
Netop tidspresset kan også vise sig at få betydning for såningen af vinterraps. Leif Nielsen fastslår, at årets salg af raps-udsæd i DLG Randers-Djursland kommer til at overstige sidste års salg.

- Vi oplever, at landmændene vil så så meget vinterraps som muligt, blandt andet på grund af muligheden for at sælge høst 2011 allerede nu til en pæn høj pris og dermed sikre sig et rentabelt dækningsbidrag. Men den begrænsende faktor er at få ryddet markerne for de nuværende afgrøder, siger han.

Læs også