Ny information om brug af planteværn

Fødevareministeriet skruer i en ny pjece op for informationen til landmænd og gartnerier om bæredygtig brug af plantebeskyttelsesmidler.

En ny pjece, der samler al information om korrekt anvendelse og opbevaring af beskyttelsesmidlerne, skal medvirke til at sikre korrekt brug af midlerne til gavn for miljøet. Pjecen kommer samtidig med, at Plantedirektoratet overtager kontrollen med sprøjteudstyr og de pladser, hvor udstyret vaskes, fra Miljøstyrelsen.

Kontrol af, hvor man fylder plantebeskyttelsesmidler i sprøjten, opdatering af sprøjte-certifikater og brug og opbevaring af beskyttelsesmidler og sprøjtejournaler er nogle af de virkemidler, der skal sikre, at plantebeskyttelsesmidlerne bliver anvendt korrekt.

- For at nedsætte plantebeskyttelsesmidlernes påvirkning af vandmiljøet er det vigtigt, at jordbrugerne bruger plantebeskyttelsesmidlerne klogt og med stor nøjagtighed.

Det indebærer også, at sprøjteudstyret og opbevaringen selvfølgelig skal være i orden, ligesom påfyldningen og afvaskningen af sprøjteudstyret skal ske på områder, hvor spildevand og vaskevand kan samles op. Derfor er jeg overbevist om, at landbruget vil tage godt imod den nye pjece og den kontrol af sprøjteudstyr og vaskepladser, som Plantedirektoratet netop er begyndt på, siger vicedirektør i Plantedirektoratet, Marie Louise Klenow.

Kontrol og færre besøg
Den øgede fokus på bæredygtig brug af plantebeskyttelsesmidler, så naturen ikke belastes unødigt, fører både til mere kontrol og færre kontrolbesøg, og skulle dermed ikke belaste den enkelte landmand yderligere.

- Som led i folketingets handlingsplan fra 2005, samles kontrollerne af plantebeskyttelsesmidler i Plantedirektoratet, så den enkelte jordbruger ikke får flere kontrolbesøg. Kontrollen af sprøjteudstyr og vaskepladser vil ske i forbindelse med anden kontrol fra Plantedirektoratet – den såkaldte enstrengede pesticidkontrol, oplyses det.

Pjecen kan findes på www.pdir.fvm.dk.

Læs også