Vejen er banet for ny landbrugslov

Ændringerne i landbrugsloven er nu så godt som vedtaget i Folketinget. Det betyder blandt andet, at der fra 1. april vil være adgang for selskaber til at købe større eller mindre andele af landbrug i Danmark.

Med et snævert flertal vil Folketinget om små to uger endeligt vedtage de ændringer til landbrugsloven, der har til formål at gøre den mere enkel.

Det er konsekvensen efter andenbehandlingen af lovforslaget i går i Folketinget, hvor et ændringsforslag fra socialdemokraterne, om at nedsætte en kommission og sætte lovforslaget på timeout i et år, blev forkastet.

Regler om husdyrhold og arealkrav er dermed ophævet, når loven med al sandsynlighed træder i kraft fra 1. april. Det samme er ophævelse af arealgrænse for erhvervelse og forpagtning. Der er lavet ændring af reglerne om bopælspligt, og der er lavet en lempelse af reglerne om personers og selskabers erhvervelse af landbrugsjord. Desuden er reglerne om fortrinsstilling blevet ændret en smule med den begrundelse, at man vil gøre håndhævelsen af reglen mindre bureaukratisk.

Lov vil give bedre platform
Fra landbrugets side glæder man sig over, at loven er blevet vedtaget, selvom det kun kommer til at ske med stemmer fra regeringen og Dansk Folkeparti.

- Ændringen i landbrugsloven vil skabe en bedre platform for innovative og idérige landmænd til at udvikle og optimere deres bedrifter. De landmænd, som har mod på det, kan nemlig begynde at tænke i stordrift. Ved at opbløde loven omkring selskabserhvervelse, gør man det muligt at tilføre både kapital og ny viden udefra, lyder det fra erhvervspolitisk direktør i Landbrug & Fødvarer, Lone Saaby.

Lovforslaget, der har nummer L39, kommer til endelig afstemning i Folketinget 16. marts.

Læs også