Positive meldinger om miljøtilsyn

MILJØ UNDERSØGELSER: Hjørring Kommunes Team Landbrug arbejder kontinuerligt med at forbedre deres miljøtilsyn. Det sker blandt andet ved spørgeskemaundersøgelser blandt landmand.

Der er tilfredshed blandt landmændene i Hjørring omkring kommunens miljøtilsyn. Det viser en spørgeskema undersøgelse kommunens landbrugsteam selv har gennemført blandt de 230 landmænd, der har haft tilsyn i 2009.

Teamleder i Team Landbrug Knud Suhr er glad for undersøgelsens resultat, der viser, at de landmænd, der har besvaret den skriftlige undersøgelse med 22 spørgsmål hovedsageligt har afkrydset i meget tilfreds eller tilfreds. Når han alligevel er lidt betænkelig ved resultatet hænger det sammen med to forhold.

- Svarprocenten på 30 er for lav, men det skyldes nok det meget omfattende skema. Men samtidig giver de meget positive svar og de få kommentarer os ikke viden om, hvor vi skal sætte ind for at forbedre os, siger han og tilføjer:

- Vi må blive bedre til at stille spørgsmål og gøre det på en anden måde, så vi kan lære mere af det. Det er jo det, der er formålet med undersøgelsen.

Vinder
Teamlederen og miljøtekniker Pernille Rechnagel, der selv er uddannet landmand og udfører rigtig mange tilsyn, var forleden ude med den rødvin, der var sat på højkant blandt de indkomne besvarelser.

De heldige udtrukne var Annette og Holger Holst på Søndergaard i Hjørring. Også Holger Holst har et positivt indtryk af Hjørring Kommunes miljøtilsyn. Både i deres miljøtilsyn og i forløbet af den byggesag kommunen netop har afsluttet omkring hans ejendom.

- Nu har jeg tilladelsen til nødvendig modernisering af min bedrift og til at udvide fra 249,9 dyreenheder til 322. Nu mangler finansieringen, siger landmanden, der har 13.000 slagtesvin fra syv kilo og 3.000 smågrise fra syv til tredive kilo fordelt på fire ejendomme.

Desuden har Annette Holst 12 avlshopper med føl og opdræt.

Finansieringen arbejder han på højtryk med at få på plads.

- For det er nødvendigt, vi udvikler os hele tiden, siger landmanden, der leverer til slagteriet Brørup og er meget glad for det.

Han er også glad for samspillet med kommunen.

- Jeg svarede positivt på spørgeskemaet. Jeg havde ikke grund til andet. Det er jo flinke folk der kommer, siger han.

Miljøløsninger
De fleste, der er med i Hjørring Kommunes Team Landbrug, har selv kendskab til det praktiske landbrug. Og de gør meget ud af at arbejde som et team, der hjælper hinanden og drager erfaringer af hinandens arbejde. På den måde har alle tilsynsførende det samme niveau og de samme svar.

Og generelt er landmændene gode til at have orden i deres sager, mener Knud Suhr og Pernille Rechnagel.

De ting, der volder de fleste problemer, er bræmmesager, affaldshåndtering, markstakke og flydelag.

- Når vi oplever, et forhold er et generelt problem, prøver vi at finde en generel løsning, siger Knud Suhr.

Kommunen har således nu kort på nettet, der præcist fortæller, hvilke vandløb, både målsatte og naturlige, hvor to meter bræmmer er påkrævet.

Kommunen er også gået til modtagestationerne for affald og fået dem til at lave en landmandsløsning, der inkluderer, at landmanden får en kvittering for miljøfarligt affald.

- Vi oplevede at mange landmænd ikke havde fået deres kvitteringer for affaldet. Nu er det en rutine, hvor de aflevere affaldet, og der er lavet nogle økonomisk gode landmandsløsninger. Så er sagen lettere for alle parter, siger Knud Suhr, der også har informeret landmændene om disse muligheder.

- Vi vil gerne gøre det nemmere for landmændene at overholde loven, siger Knud Suhr, der har forståelse for, at der er utrolig mange ting at sætte sig ind i.

Derfor går hans arbejdsindsats blandt andet ud på at få lavet ordninger, der er så lette, at ingen kan sige nej til dem.

Nervøse landmænd
- Vi oplever, at nogle landmænd er nervøse, når vi kommer. Men vi kommer jo ikke som politimænd. Vi kommer med en god dialog og vil gerne finde en løsning. Men det er klart, at hvis loven er overtrådt, må vi sige fra, siger Pernille Rechnagel.

- Det er klart, vi skal håndhæve loven, men vi snakker om tingene i en konstruktiv dialog. De fleste steder er det jo små ting, det drejer sig om, og det gælder jo om at finde løsninger til glæde for miljøet, understreger Pernille Rechnagel.

Hjørring Kommunes landbrugsteam har lagt vægt på at kunne træffe beslutninger og melde dem ud. Men det har også været beslutninger, som skal kunne holde igennem klagesystemet, understreger de.

- Vi ligger til den skrappe side, når det gælder påbud, så det er ikke fordi, vi bare er flinke, at vi får positive svar, fortæller Knud Suhr, der som hovedregel følger loven uden at stille ekstra krav.

- Og dog, det gør vi omkring grundvand, fordi vi er så sårbare her i Hjørringområdet, hvor vi ikke har så stor en reduktionskapacitet i jorden, siger han.

Tidlig start på miljøsager
- Vi vil gerne snakke med en landmand, så tidlig som muligt, når han starter på en miljøsag, siger Knud Suhr, der har et godt samarbejde med LandboNord, der har de fleste sager omkring udvidelser eller omforandringer på husdyrbrug  i området.

- Hvis de er i tvivl om en sag, eller en sag ligger i et problemområde, taler vi om den og laver nogle tidlige forundersøgelser, så kan de indrette sig på det, vi melder tilbage, og vi har startet sagen op, siger Knud Suhr, der nu vil følge det spor, der allerede er lagt for arbejdet i Hjørring Kommune.

Men han vil også arbejde på at få en undersøgelse næste år, der giver et bredere grundlag for at forbedre sig.

Læs også