Økologisk landbrug trues af GMO 

GMO: Andelshaverne i det økologiske mejeri Naturmælk frygter, at GMO-afgrøder på danske marker vil gøre det umuligt at drive økologisk landbrug. Generalforsamlingen opfordrer ministeren til at arbejde for et forbud mod GMO.

På den netop afholdte generalforsamling i det økologiske mejeri Naturmælk blev den stigende inficering af GMO i danske fødevarer og afgrøder omtalt i formandens beretning.

Det afledte en længere debat blandt mejeriets leverandører, som udtrykte klar bekymring for om det, med den  førte politik på området, vil være muligt at drive økologisk landbrug i fremtiden.

Adskillige eksperter og forskere advarer om, at det ikke er muligt at drive GMO landbrug og  økologisk landbrug i fredelig sameksistens. En canadisk landmand, inviteret af Økologisk Landsforening for et par måneder siden, berettede om, at det ikke længere var muligt at drive økologisk landbrug uden inficering af GMO i Canada og USA.

Store problemer
En kvindelig indisk professor havde et indlæg på den netop afholdte Økologi kongres, hvor hun fortalte, at der i mange lande efterhånden er store problemer med småbønders afhængighed af store såsæds- og kemivirksomheders monopol på GMO udsæd. Adskillige forskningsresultater viser, at GMO foder har negativ indflydelse på dyrenes sundhed og trivsel.

Naturmælks bestyrelse vil hermed opfordre regeringen til snarest at få afklaret, om man ønsker øget vækst i økologien også om 15 år. Vi tror ikke, det er muligt, at der både kan være økologi og GMO side om side. Det vil føre til bitre nabostridigheder, med mange vanskelige retssager, der kun vil gavne advokater.

Ligeledes vil man opfordre fødevarer minister Eva Kjær Hansen til, via EU, en gang for alle at forbyde alle fremtidige GMO afgrøder. 

 

Læs også