Holder vejen ved lige

MAKKERPAR: Ole Nielsen og Per Nielsen er brødre. De driver sammen Ørum Maskinstation, og de har fundet en balance, hvor de supplerer hinanden godt. Per Nielsen kan lide udfordringer og specielle opgaver, mens Ole Nielsen holder i tøjlerne, så også dagligdagen fungerer. En af de nyudviklede ting, der virkelig fungerer nu, er deres specialbyggede vejhøvl, og flere andre ting er på vej.

Brødrene Ole Nielsen og Per Nielsen har sammen drevet Ørum Maskinstation siden 1995. De overtog maskinstationen efter deres far, Knud Nielsen, som havde drevet maskinstation i Ørum siden 1956. Dengang havde maskinstationen en ny Major Diesel, en to-furet Fraugde plov, en 27-tands harve og en Goliath staldgødningsspreder.

I dag ser sønnernes maskinpark helt anderledes ud. Og det også med specialbyggede maskiner. Per Nielsen holder af anderledes udfordringer og vil gerne udvikle. Ole Nielsen holder hjulene i gang og får den trygge dagligdag til at fungerer. De supplerer på den måde hinanden godt og har fundet en god balance i respekt for hinandens styrker.

Den eneste af slagsen
Ørum Maskinstation havde blandt andet investeret i en vejhøvl.

- Men der var ikke gang i den. Den var besværlig at transportere, og der var mange steder, den ikke kunne komme, husker brødrene.

Derfor begyndte de at udvikle en ny maskine i samarbejde med firmaet Special Maskiner A/S ved Lennart Ahlefeldt-Laurvig. Og Per Nielsen gik foran i udviklingen. Det tog tid.

Det blev til en treleddet vejhøvl monteret på en og samme pick-up, en Toyota Hilux. En bil der samtidig kan benyttes som firmabil.

- Bilen er nem at flytte. Også det er med til at gøre den særdeles konkurrencedygtig i pris, siger brødrene Nielsen her tre år efter og understreger, at der ikke findes nogen magen til.

Her er en opriver foran, der løsner jorden og henter det jord og grus ind, der er kørt ud til siderne. Der er et skær underneden, der lægger gruset på plads og laver vejens profil. Skæret kan stilles. Bagerst er der en rive, der jævner jorden pænt.

Og så det vigtigste: en dygtig vejhøvlpilot i Knud Hjermitslev, der styrer Ørum Maskinstations vej- og skovafdeling. Også han er glad for den specialbyggede maskine.

Veje skal vedligeholdes
- Høvlen laver et fantastisk stykke arbejde. Med maskinen laves en rigtig profil på vejen, så vandet trækker væk, siger Knud Hjermitslev og tilføjer, at hvis man blot tager toppene af vejen og lægger i hullerne, så holder en vej ikke længe.

- Når man først, som vi gør, river vejen op og derefter jævner den ud, bliver vejen mere ensartet og dermed holder den længere, siger han og understreger, at veje skal holdes ved lige.

De skal ikke renoveres hver gang.

- Det sparer også på bilerne, der kører på vejen, at vejen hele tiden er i orden, understreger han.

- Mange af grundejerforeningerne er overrasket over, at der ikke skal bruges nær det materiale, som de ellers har brugt. Men når materialet tages ind også fra siden af vejen, hvor det er skubbet op, er det ikke nødvendigt, siger han.

Mange kunder
For tre år siden, da Knud Hjermitslev blev ansat i firmaet, og vejhøvlen var ny, var der få med en pasningsaftale til veje hos Ørum Maskinstation. Nu er der omkring 200, specielt grundejerforeninger i sommerhusområder fra Ålbæk og Kandestederne i nord til Egense og Blokhus i syd. Ligesom der er landmænd, der får deres veje vedligeholdt.

- Og når der er en fast aftale, bliver tingene gjort, før det er for sent, understreger Knud Hjermitslev.

Vejene bliver vedligeholdt to til fire gange om året afhængig af underlag, af trafikintensitet og hvilken trafik, der er tale om.

Ørum Maskinstation har også en stenknuser, der kan knuse sten til godt vejmateriel, ligesom de kan ribbe slidt asfalt op og lave en ny grusvej.

- Maskinen kan også bruges, når gamle sten og murbrokker begynder at stikke op af vejen. Så kan vi knuse det og lave en fin vej af materialet, siger Ole Nielsen.

Alsidighed
Ørum Maskinstation er en alsidig maskinstation, der arbejder i den nordlige del af Jylland.

Her er almindeligt landbrugsarbejde med både gyllekørsel, ensilering, høst og halmpresning, en entreprenørafdeling specielt med jordarbejde og stenknusning. I denne afdeling arbejder man også med nedbrydning. Og så en skovafdeling, der primært arbejder med udtynding af læhegn og flishugning. Her kan også formidles flis til varmeværker. De forskellige områder supplerer hinanden godt, så der er arbejde til de otte ansatte året rundt.

Og så kan Ørum Maskinstation rense søer og vandløb op. Her arbejdes med både gravemaskiner og en gyllevogn, der kan pumpe slammet op. Og slammet kan spredes efter ønske.

- Vi finder den måde, der er bedst på stedet, understreger Ole og Per Nielsen.

På det område arbejdes der på en nyhed.

- Og det er spændende, understreger Per Nielsen.

Læs også