Masser nyheder til husdyr

32 trestjernede, 17 tostjernede og 70 enstjernede - i alt 119 nyheder er blevet godkendt til Agromek-husdyr, der foregår i Herning i dagene 24. - 28. november.- Antallet af trestjernede nyheder på Agromek-husdyr overgår endda præsentationen på de fleste af de tidligere Agromek-udstillinger, hvor vi har præsenteret fuldt sortiment af maskiner til både markbrug og husdyrbrug, forklarer udstillingschef Jan Tjørnelunde, og tilføjer, at det seneste års internationale krise ellers kunne have lagt en dæmper på udviklingen af ny teknologi og nye hjælpemidler til landbruget. - Men bedømmelsen af nyheder til Agromek-husdyr viser, at udviklingen af nyt inventar og nye maskiner til kvægbrug og svineproduktion fortsætter med uformindsket styrke.- Det er jo de nye maskiner, redskaber, staldindretninger og hjælpemidler, der gør det muligt for kvægbrugere, svineproducenter og øvrige landmænd, at de fortsat kan forbedre miljø, arbejdsmiljø og dyrenes velfærd. Det sker samtidig med, at de øger deres besætninger og produktiviteten på deres landbrug.Agromek-husdyr sidst på måneden omfatter maskiner, teknik og inventar til brug i stalde, i lagre til korn og grovfoder samt anlæg til foderproduktion. 450 udstillere er tilmeldt udstillingen.

32 trestjernede, 17 tostjernede og 70 enstjernede - i alt 119 nyheder er blevet godkendt til Agromek-husdyr, der foregår i Herning i dagene 24. - 28. november.

- Antallet af trestjernede nyheder på Agromek-husdyr overgår endda præsentationen på de fleste af de tidligere Agromek-udstillinger, hvor vi har præsenteret fuldt sortiment af maskiner til både markbrug og husdyrbrug, forklarer udstillingschef Jan Tjørnelunde, og tilføjer, at det seneste års internationale krise ellers kunne have lagt en dæmper på udviklingen af ny teknologi og nye hjælpemidler til landbruget.

- Men bedømmelsen af nyheder til Agromek-husdyr viser, at udviklingen af nyt inventar og nye maskiner til kvægbrug og svineproduktion fortsætter med uformindsket styrke.

- Det er jo de nye maskiner, redskaber, staldindretninger og hjælpemidler, der gør det muligt for kvægbrugere, svineproducenter og øvrige landmænd, at de fortsat kan forbedre miljø, arbejdsmiljø og dyrenes velfærd. Det sker samtidig med, at de øger deres besætninger og produktiviteten på deres landbrug.

Agromek-husdyr sidst på måneden omfatter maskiner, teknik og inventar til brug i stalde, i lagre til korn og grovfoder samt anlæg til foderproduktion. 450 udstillere er tilmeldt udstillingen.

Læs også