Ukrainske praktikanter med faglig bagage

FORMIDLING: Rekrutteringsvirksomheden Seasonal Work i Odense er klar med formidling af ukrainske praktikanter til svineproducenterne og de øvrige grønne fag.

I den kommende uge starter en ung ukrainer i praktik hos en svineproducent i Glamsbjerg på Fyn. Det markerer samtidig starten på et nyt initiativ fra Seasonal Work in Denmark, der er en specialistenhed under Work in Denmark.

Tidligere har Seasonal Work hovedsalig formidlet sæsonarbejdskraft til landbrug og gartneri, men nu udvider virksomheden via Work in Denmark butikken til også at omfatte ukrainske praktikanter.

Der lægges vægt på kvalitet og ordnede forhold i formidlingen.

- Vi sikrer, at de praktikanter, vi henter til Danmark, er i gang med en relevant uddannelse, for eksempel indenfor svineproduktion. Det betyder, at de gennem de semestre, de har gennemgået på uddannelsen, har den faglige, teoretiske og praktiske baggrund i orden for at få optimalt udbytte af praktikopholdet i Danmark, fortæller Lise Lotte Brandt, Seasonal Work. 

Mange spillere på banen
Den fynske rekrutteringsvirksomhed har tidligere forsøgt at finde kvalificerede praktikanter i Polen og Rumænien, men interessen i disse lande er ikke længere så stor. Derfor fokuserer virksomheden nu primært på Ukraine, hvor man har indledt et samarbejde med landbrugsuniversitetet i Kiev.

- Der er mange spillere på banen, når det gælder formidling af praktikanter til udlandet. Nogle af dem forsøger at tjene penge på formidlingen, og det kan gå ud over kvaliteten, fordi der ofte er sorte penge involveret, fortæller Jørgen Uldall-Ekman, Seasonal Work.

- Vi har eksempler på praktikanter, som har betalt 10.000 kroner bare for at blive formidlet. For os er det afgørende vigtigt, at den, der søger jobbet, ikke bliver afkrævet penge, siger Jørgen Uldall, som tilføjer, at det er arbejdsgiveren, som betaler de 3.500 kroner, som det koster at få formidlet en ukrainsk praktikant gennem Seasonal Work.

29 praktikanter klar til Danmark
Jørgen Uldall og Lise Lotte Brandt er for få uger siden vendt hjem fra et besøg på landbrugsuniversitetet i Kiev, hvor de havde cirka 50 studerende til samtale med henblik på et praktikophold i Danmark.

- For os er det vigtigt med den direkte kontakt til landbrugsuniversitetet. Vi vil ikke have mellemmænd, der profiterer af praktikanterne, siger Jørgen Uldall, som oplyser, at landbrugsuniversitetet i Kiev har cirka 38.000 studerende indenfor landbrugsområdet fordelt over uddannelsessteder rundt i landet. Heraf er der cirka 6.000, som gerne vil i praktik i udlandet.

- Ud af de 50, som vi havde til samtale, har vi udvalgt 29 seriøse emner til et praktikophold i Danmark. Der er både studerende, som uddanner sig indenfor svin og kvæg og nogen, som uddanner sig indenfor gartneri og skovbrug, fortæller Lise Lotte Brandt.

- Vi lægger stor vægt på kvaliteten af de studerende, og det kom bag på universitetet, at nogle af ansøgerne blev afvist. Afslaget kunne skyldes manglende sprogkundskaber eller manglende erfaring med at køre traktor. Men hvis de forbedrer sig på de pågældende områder, kan de komme i betragtning næste gang, vi kommer til Kiev, siger Lise Lotte Brandt.

Godt udgangspunkt for praktikforløb
Seasonal Work har planer om at besøge landbrugsuniversitetet i Kiev to gange om året med henblik på rekruttering af praktikanter – primært til de danske svineproducenter.

Ifølge Jørgen Uldall sikrer Seasonal Works kriterier et godt udgangspunkt for et udbytterigt praktikforløb for såvel den danske arbejdsgiver som praktikanten.

- Den danske arbejdsgiver får en praktikant, han kan kommunikere med på engelsk eller tysk, og han får en meget motiveret medarbejder. For mange af praktikanterne handler det ikke først og fremmest om at tjene penge, men mere om at komme ud og lære noget nyt, som de kan bruge, når de vender tilbage til Ukraine, siger Jørgen Uldall.

Landbrugsuniversitetet i Kiev oplever ifølge Lise Lotte Brandt den største succes med studerende, som har været på praktikophold i USA eller Danmark.

- Vi gør også meget ud af at informere de studerende om, hvad det vil sige at være praktikant i Danmark. Blandt andet viser vi dem billeder fra fynske svinestalde, så de – ud over det vi fortæller dem – også har et visuelt billede af, hvad det er for arbejdsforhold, de skal op til, siger Lise Lotte Brandt. Hun tilføjer, at der går fra tre til fire måneder, fra et praktikophold er aftalt, og alle papirer er udfyldt, og til den ukrainske praktikant rent faktisk står klar til at gå i gang med arbejdet i Danmark.  

Seasonal Work i Odense afholder den 18. november et fyraftensmøde for arbejdsgivere indenfor gartneri, landbrug og skovbrug om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Mødet finder sted på Syddansk Universitet og starter kl. 16.30. Ud over en række indlæg vil der være mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af Udlændingestyrelsen, Statsforvaltningen, SKAT, GLS-A, 3F og Seasonal Work. Yderligere oplysninger kan fås hos Lise Lotte Brandt, mobil nr. 7222 3358, eller Jørgen Uldall-Ekman, mobil nr. 7222 3359.

Læs også