Det bliver nemmere at registrere dyrene

Forenkling af regler skal medføre mindre bøvl og besparelser i landbruget på 90 millioner kroner over de næste tre år.

Et samarbejde mellem Fødevareministeriet og landbruget om at mindske bøvlet med mærkning og registrering af husdyr resulterer nu i ni konkrete forenklingsforslag, der, når de er gennemført, vil give en økonomisk besparelse på knap 90 millioner kroner over de næste tre år – og endnu mere på sigt.

- Vi har med arbejdet fundet ud af, at alene en elektronisk øremærkning af kvæg giver erhvervet en besparelse på 68 millioner kroner. Og en udfasning af krav om sundhedsdokumenter til kvæg giver en yderligere besparelse. Begge forslag vil i den kommende tid blive implementeret. På sigt regner vi også med at lette sagsgangene, når der skal indberettes og udsendes data fra vore registre, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

I Landbrug & Fødevarer er viceformand Niels Jørgen Pedersen glad for forslagene, som han netop er blevet orienteret om.

- Det er som udgangspunkt meget positivt, at man ser på vores omkostninger, og vil fjerne unødigt bøvl i forbindelse med mærkning og registrering af husdyrene. Dette arbejde vil med forslagene blive lettere for os, samtidig med, at vi sparer nogle penge, siger Niels Jørgen Pedersen til Effektivt Landbrug.

Ønske fra Dansk Kvæg
Fødevareministeriet og landbruget har brugt et år på sammen at identificere økonomien og administrationen i forbindelse med mærkning og registrering af husdyr.

Forslagene går ikke på kompromis med det høje dyresundhedsmæssige niveau og fødevaresikkerheden, oplyser Fødevareministeriet.

Læs også