Århus Slagtehus A/S næststørst i Danmark

Med 15 procent af kreaturslagtningerne ligger Århus-virksomheden på en sikker andenplads efter Danish Crown.

Besøger man en af Danmarks mange McDonald’s restauranter og sætter tænderne i en burger med oksekød, er det med sikkerhed oksekød fra det private Århus Slagtehus A/S. Siden 2003 har det århusianske kreaturslagteri nemlig som det eneste været godkendt til at levere til den populære restaurantkæde.

Det er ikke uden stolthed i stemmen, at slagteriets direktør, Svend Erik Sjællænder-Pedersen, fortæller om dette. For som leverandør til McDonald’s skal hans virksomhed nemlig leve op til strenge krav til præcision i leveringerne, samt et hygiejneniveau, der overtrumfer kravene i dansk lovgivning på området.

Højere afregning
At det går godt for det århusianske kreaturslagteri, illustreres ikke mindst af, at indtjeningen giver plads til at betale mindste en krone mere pr. kilo end storebroderen, Danish Crown.

Århus Slagtehus A/S’ andel af kreaturslagtningerne stiger ifølge Svend Erik Sjællænder-Pedersen da også støt. Med 15 procent af kreaturslagtningerne ligger Århus-virksomheden på en sikker andenplads herhjemme efter Danish Crown.

- Vores gode konkurrenceevne hænger uden tvivl sammen med, at vi har et moderne, effektivt produktionsapparat og en lille administration. Den korte vej fra beslutning til udførelse sætter os i stand til hurtige omstillinger, så vi lejlighedsvis kan sige ja til ordrer, der giver os en pæn merindtjening, forklarer slagteridirektøren.

Hygiejne og arbejdsmiljø
Som det eneste privatejede kreaturslagteri herhjemme har Århus Slagtehus A/S siden 2000 haft hængende slagtninger, hvilket er et stort hygiejnemæssigt og arbejdsmiljømæssigt plus. Alle medarbejdere i selve slagteriet står på personplatforme, som kan hæves og sænkes, så de aldrig behøver at bukke sig i forbindelse med slagtearbejdet.

Der skal moderniseres yderligere, så planen er at investere 1,5-2,0 millioner kroner årligt i de kommende år, blandt andet i nye stalde og drivgangssystem af hensyn til dyrevelfærden. Der er 100 procent sporbarhed igennem hele produktionsprocessen.

 

FAKTA:

Århus Slagtehus A/S blev etableret i 1895 af Århus Kommune.

Initiativet havde sin baggrund i, at kommunen ville samle al slagtning af kreaturer - og dengang i øvrigt også svin - på ét sted under dyrlægekontrol for at sikre befolkningen forsyninger med sunde varer. Der havde blandt andet været problemer med, at smarte sælgere solgte selvdøde dyr til forbrugerne.

Over 100 år senere, i 1998, omdannede Århus Kommune virksomheden til aktieselskab og solgte 50 procent af aktierne. I 2006 solgte kommunen den sidste halvdel af aktierne, så Århus Slagtehus A/S nu er helt på private hænder.

Ejerkredsen
I dag ejes det århusianske kreaturslagteri af Dansk Supermarked A/S, DLK (Danske Landbrugeres Kreatursalgsforening A.m.b.A.) og kreaturhandelsfirmaet Rask Nielsen ApS. 

Der slagtes kreaturer fra hele landet, bortset fra Bornholm på grund af for lang transporttid. Det ugentlige slagtetal ligger på 1.400-1.500. Det klares med 46 mand i produktionen, plus en slagtemester og en maskinmester. Administrationen tæller kun fem personer.  

Læs også