Lang kamp i skattesag gav bonus

PENGE: Skattesag fra Herning viser, at det kan betale sig at kæmpe for en sag, hvor man mener at have ret. Det gav 75.000 i ekstra fradrag til landmand da to gange nej blev ændret til ja.

Selv om Heden & Fjorden fik en skattesag afvist to gange. Først ved Skat og senere administrativt ved Landsskatteretten, så kæmpede landbrugsrådgivningen ufortrødent videre på vegne af en af sine kunder - en landmand fra Herning-egnen. Og det gav bonus. For efter en mundtlig forhandling under et retsmøde i Landsskatteret har Heden & Fjorden sikret landmanden ekstra 75.000 kroner.

- Vi havde fået nej ved både Skat og Landsskatteretten. Vi bad derefter om et retsmøde i Landsskatteretten, for at informere om vore synspunkter. Det viste sig, at være en god ide at starte bilen og køre til København endnu engang, siger Palle Høj, chefkonsulent i Heden & Fjorden, der på vegne af rådgivningens kunder har stået i spidsen for adskillige skattesager.

Temmelig kompliceret
I sagen fra Herning-egnen, er der tale om en temmelig kompliceret sag. Forenklet handler sagen om fradrag for en foderbeholdning i forbindelse med salg af en ejendom. Landmanden solgte i 2004 den ene af sine to gårde med blandt andet beholdningen af grovfoder. Ved en sådan handel er der normalt mulighed for skattemæssigt at fratrække værdien på den foderbeholdning, der var ved årets begyndelse – uanset hvor stor beholdning der er, den dato gården sælges.

I første omgang mente landmanden, at fradraget skulle omfatte forskellen på foderbeholdningen på begge gårde samlet. Det opgav han dog hurtigt – så der alene var tale om foderbeholdningen på den solgte gård.

Her opstod en ny konflikt. Skat ønskede skønsmæssigt at beregne foderbeholdningens værdi ud fra foderenheder på den solgte ejendom. Landmanden ønskede i stedet arealets størrelse lagt til grund for beregningen og en skønsmæssig opdeling ud fra arealer på de to ejendomme, landmanden ejede, og hvoraf han alene solgte den ene.

Kæmp videre
Landsskatteretten gav under forhandlingerne landmanden ret i, at han kan benytte arealets størrelse som beregningsgrundlag ved en skønsmæssige beregning. Og det er det, der betyder, at landmanden kan fratrække yderligere 75.000 kroner, forklarer Palle Høj, der sammen med konsulent Søren Laursen, Heden & Fjorden, har ført sagen for landmanden.

Begge mener de, at det i nogle situationer kan betale sig at kæmpe videre, selv om man har fået et nej flere gange.

Læs også