Skal hele N-kvoten bruges?

GØDSKNING: Aktuelt høje gødningspriser kan påvirke forbruget, men rådgivningschefen i Centrovice opfordrer til at fastholde udnyttelsen.

Selv om gødningsprisen for tiden er høj, ikke mindst i relation til finanskrisen, så bør landmændene holde fast i, at der stadig er økonomi i at anvende hele N-kvoten.

- Prisrelationerne mellem korn- og kvælstofpris har stor betydning for den optimale kvælstofmængde, så her skal den optimale gødningsmængde tilpasses, lød det fra Centrovice's planteavlschef Leif Hagelskjær, da han på sidste uges fynske planteavlsmøder henviste til forsøgsresultater for gødskning.

- Langsigtet er der stærk sammenhæng mellem energipris og kvælstofgødning. Med nuværende energipriser vil gødningen formodentlig falde markant til næste sæson, men hvad med indeværende sæson, lød det spørgende fra rådgivningschefen.

Han mente, at det sikkert flyttede lidt på priserne, når der kommer overskrifter i landbrugsaviserne om, at der forekommer flere alternativer til indkøb af gødning end de traditionelle.

- På den anden side må vi konstatere, at der forekommer at være godt sammenhold i den etablerede branche, bemærkede Leif Hagelskjær, og nævnte, at gødnings- og grovvarefirmaer har formået at holde en høj pris på kalkammonsalpeter og lignende på trods af lave priser på ammoniak og urea, hvor faldet siden efteråret har været markant.

Besparelser på gødningskontoen
Efter Leif Hagelskjærs opfattelse er der penge at spare på gødningskontoen, men det kræver flere ting. Dels at markedet undersøges nøje, at spredeteknik og -bredde tilpasses gødningernes kvalitet, samt vurdering af jordbundsanalyser, inden der spares på fosfor og kalium.

Blandt mulighederne som alternativ til NS 28-5/27-4 viste planteavlschefen eksempler med flydende Dangødning, svovlsur ammoniak, urea, NS 38-8, flydende ammoniak og N 34.

Leif Hagelskjær påpegede over for de ikke mindre end 270 medlemmer ved de to møder, at flere forhold skal tages i betragtning, men flere af alternativerne er økonomisk attraktive og uden risiko.

- Ved lave mængder handelsgødning skal økonomien i alternative løsninger altid vurderes nøje, fremhævede rådgivningschefen.

Læs også